Mekkora egy fogadás tétjének legalsó/legfelső határa?

Egy fogadás maximális tétje a fent említett nyereménylimitből adódik. Ha tétjének megtételekor azt a jelentést kapja, hogy tétje meghaladja ezt a limitet, arra kérjük, hogy tétjét ennek megfelelően csökkentse. Ha fogadási számláján kevesebb összeg van, lehetősége van arra, hogy ennek megfelelően kisebb tétet is megtegyen.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy a rendszer a fogadószelvényen végrehajtott minden műveletnél érvényességi ellenőrzést végez. Helytelen művelet vagy tét esetén azonnal értesítést kapsz. A fogadás során tájékoztatást kapsz arról, hogy mekkora a fogadásonkénti minimális tét. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kapsz egy alacsonyabb tétekkel rendelkező úgynevezett kereskedői ajánlatot, amelyet elfogadhatsz vagy elutasíthatsz (elutasítás esetén újra meg kell tenned a fogadást).