Softball

A következő speciális fogadási szabályok mellett az általános fogadási szabályok hatályosak. A speciális fogadási szabályok azonban elsőbbséget élveznek az általános szabályokkal szemben.

1.) Extra inningek: A fogadások alapját ellentétes utalás hiányában az extra inningekkel együtt elért hivatalos eredmény képezi.

2.) Játékidő: Általánosan érvényes, hogy a fogadások csak akkor állnak, ha a mérkőzést befejezik. Ha a mérkőzést bármikor félbehagyják, akkor minden fogadás semmis, kivéve a félbehagyás pillanatában már eldöntött fogadásokat.

Ellentétes utalás hiányában valamennyi fogadásra ez a szabály vonatkozik.

3.) Időpont: Minden mérkőzést az előre kitűzött időpontban és helyszínen kell megrendezni. Egyéb esetekben a mérkőzésre tett valamennyi fogadás semmis.

4.) Run Line: A fogadásokat a 7 inning (6 ½ inning amennyiben a hazai csapat vezet) végére elért eredmény alapján kerülnek rendezésre, esetleges extra inningeket beleértve.