Sznúker

A következő speciális fogadási szabályok mellett az általános fogadási szabályok hatályosak. A speciális fogadási szabályok azonban elsőbbséget élveznek az általános szabályokkal szemben.

1. Általános Szabályok

Egy sznúker elkezdettnek minősül az első breakkel az első frameben. Ha nincs másképp megadva, minden fogadás érvényes ha az első break megtörténik a mérkőzés elején. Ha egy játék nem kezdi el a versenyt vagy a mérkőzést, akkor az arra a játékosra és a mérkőzésre leadott fogadások érvénytelenek. Ha az élőben fogadási lehetőség elérhető, abban az esetben, ha egy játékos bármikor visszalép a játékból, a játék végét annak alapján határozzák meg, hogy mikor rakták el az utolsó megjátszott frame (vagy részleges frame) utolsó golyóját, az irányító testület vagy az adatszolgáltató adatai alapján. Az ezt követően megtett tétek érvénytelenek (győztes vagy nyertes).

2. Mérkőzés Fogadás - Ki nyeri a mérkőzést? A mérkőzés győztese az a játékos, aki bejut a következő körbe vagy győztesnek lesz nyilvánítva a döntéshozó szervezet által.

3. Verseny fogadás - Meg kell tippelni, hogy melyik játékos nyeri a versenyt. A 4. számú szabály következtetései itt is alkalmazásra kerülhetnek.

4. Következő Frame - Melyik játékos nyeri a következő frame-et? Ha a frame nem kerül lejátszásra, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve abban az esetben, ha a frame-et megítélik valakinek - akkor a fogadások érvényesek maradnak.

5. Kedvelt Piacok
Abban az esetben, ha a mérkőzést nem fejezik be, minden lenti piacra leadott fogadás érvénytelen lesz, kivéve ha azok a szokástól ellentétesen kerülnek eldöntésre:
a.) Hendikep Fogadás- Ki nyeri meg a mérkőzést a megjelenített hendikep beleszámolásával?
b.) Frame Fogadás - Mi lesz a mérkőzés pontos eredménye?
c.) Első Négy/Nyolc Frame Fogadás - Melyik játékos vezet az első 4/8 frame után?
d.) Első Négy/Nyolc Frame Eredmény - Mi lesz az eredmény az első 4/8 frame után?
e.) Pontos eredmény - A mérkőzés végső eredménye
f.) Győzelmi Előny a Mérkőzésen - Mennyi frame előnnyel nyeri az egyik játékos a mérkőzést? 
g.) Összes Frame Több mint/Kevesebb mint - Mennyi frame-et játszanak a mérkőzésen?
h.) Ki nyer meg előbb "X" Frame-et - Melyik játékos ér el előbb "X" frame-et?
i.) 147 a mérkőzésen - Lesz 147 a mérkőzésen? Egy 147-es break 15 egymást követő piros és feketéből, majd az összes színből áll. Minden 147 vagy a fölötti break, melyet a szabad golyók felhasználásával érnek el, veszteként kerül elszámolásra, kivéve ha a szabad golyó (piros vagy szív) után érik el a tradicionális 147-et.
j.) Első szín elrakva - Melyik színt rakják el elsőre helyesen a következő frame-ben? Az első helyesen elrakott szín, melynek a saját értéke kerül felírásra (pl. nem szabad golyóként) számít győztesnek, attól függetlenül, hogy lesz e utána újra elrakva.
k.) Következő Frame - Első játékos, aki elrak egy golyót - Az első játékos, aki szabályosan rak el egy golyót a következő frame-ben. Az első szabályosan elrakott golyó számít győztesnek, attól függetlenül, hogy lesz e utána újra elrakva.
l.) Mini Session/Session Győztese - Melyik játékos nyeri a megnevezett mini session-t vagy session-t?
m.) Mini Session Eredmény/Session Eredmény - Mi lesz a megnevezett mini session/session eredménye?
n.) Mini Session/Session Hendikep - Ki nyeri a megnevezett mini session/session-t, miután a releváns Hendikep alkalmazásra került?
o.) Jelenlegi Frame győztese - Melyik játékos nyeri a jelenlegi frame-et?
p.) Következő Frame 50 break - Lesz 50-es break a következő frame-ben (bárki által)?
q.) Következő Frame Century Break - Lesz century break a következő frame-ben? Játékos A, Játékos B, vagy mindegyik játékos vagy egyik játékos sem.

6. Century Fogadás
A következő szabályok érvényesek a 100 vagy a feletti break-ekre
a.) Century Fogadás - Mennyi century (100-as break) lesz összesen a mérkőzés során?
b.) Játékos Century Fogadás - Mennyi century (100-as break) lesz összesen a mérkőzés során egy játékostól?
c.) Összes Mérkőzés Century - A mérkőzésen elért összes century több vagy kevesebb lesz mint a megadott szám?
d.) Játékos Mérkőzés Century - A mérkőzésen a megnevezett játékos által elért összes century több vagy kevesebb lesz mint a megadott szám?

7. Re-Rack
A következő szabályok érvényesek, ha egy frame-n belül "Re-Rack" van: 
a.) Frame győztese: Minden fogadás érvényes és az aktuális frame hivatalos győztese alapján lesz elbírálva. 
b.) Eldöntött fogadások: Minden fogadás érvényes, amit a "Re-Rack" időpontjáig már eldöntöttek. Az érintett események újbóli bekövetkezésének nincs jelentősége a fogadásokra vonatkozóan. 
Nem eldöntött fogadások: Azokat a fogadásokat, amiket a "Re-Rack" időpontjáig még nem döntöttek el, csak az érintett eseményekre vonatkozóan a "Re-Rack" után értékelik ki. A "Re-Rack" előtti eseményeknek nincs jelentősége a fogadásokra. 
d.) Minden fogadást, ami a frame végeredményére vonatkozik (pl.: Összes pont, "páros/páratlan"), a frame hivatalos eredményének megfelelően bírálnak el.

8. Pont Piacok
Az alábbi piacokra vonatkozóan egy re-rack esetében a pontok nem kerülnek tovább a részleges frame-ekből, melyeket a re-rack előtt játszottak. Abban az esetben, ha a mérkőzést nem fejezik be, minden lenti piacra leadott fogadás érvénytelen lesz, kivéve ha azok a szokástól ellentétesen kerülnek eldöntésre:
a.) Következő Frame - Ki ér el előtt 30-at? - Melyik játékos nyer meg előtt 30 pontot a következő frame-ben? Az első játékos, aki előtt ér el 30 pontot számít győztesnek, attól függetlenül, hogy lesz e utána újra re-rack. Ha lesz re-rack, mielőtt bármely játékos elérne 30 pontot, akkor az a játékos lesz a győztes, aki előbb ér el 30 pontot re-rack-es frame-ben.
b.) Következő Frame Összes Pont - Hány pontot szereznek összesen a következő frame-ben? Az összes megszerzett pont a frame-ben, beleértve az újra felhelyezett feketéket is
c.) Következő Frame Győzelmi Előnye - Egy játékos által elért, pontban kifejezett győzelmi előny a következő frame-ben
d.) Következő Frame Legnagyobb Break - Melyik játékos szerzi a legnagyobb break-et a következő frame-ben?
e.) Következő Frame Legnagyobb Break Band - Hány pontból áll a legnagyobb break a következő frame-ben?
f.) Következő Frame páros/páratlan- Páros - Páros vagy páratlan lesz a pontok száma a a következő frame-ben?

9. A Frame/Mérkőzés hossza
A fogadás elszámolása a kezdőlökés és a frame vagy mérkőzés vége közötti idő szerint történik, normális játék vagy a meccs feladása alapján.

10. Csoportos fogadás
A bajnokság csoportgyőzteseit az adott irányító testület hivatalos szabályai határozzák meg. Ha a kiválasztott játékos a verseny kezdete előtt visszalép, az erre a játékosra tett fogadások visszatérítésre kerülnek. A 4. számú szabály következtetései itt is alkalmazásra kerülhetnek.
11. Utolsó szín, amit eltettek az adott frame-ben
Tippeld meg, hogy milyen színű lesz az utolsó szabályosan eltett „színes” golyó a frame során! A büntető lökések nem számítanak.
12. Az adott játékosnak sikerül-e elérnie az 50-es break-et a mérkőzésen
Tippeld meg, hogy egy adott játékos elér-e legalább egy 50-es breaket a mérkőzésen vagy sem!
13. 50-es breakek száma a mérkőzésen
Tippeld meg, hogy a mérkőzésen elért 50-es breakek száma összesen egy adott szám felett vagy alatt van!
14. Nyer-e valamelyik játékos X egymást követő frame-et?
Tippeld meg, hogy valamelyik játékos nyer-e egy meghatározott számú frame-et egymás után vagy sem!
15. Lesz-e döntő frame?
Tippeld meg, hogy a mérkőzés a döntő frame-ig tart-e!
16. Lesz-e döntő frame?
Tippeld meg, melyik játékos éri el a legmagasabb breaket a mérkőzésen! Érvénytelen, ha mindkét játékosnak ugyanakkora a legmagasabb breakje.
17. Legmagasabb mérkőzés break (alatt/felett)
Tippeld meg, hogy a mérkőzésen elért Legmagasabb break egy adott szám felett vagy alatt lesz!