Lóverseny

A következő speciális fogadási szabályok mellett az általános fogadási szabályok hatályosak. A speciális fogadási szabályok azonban elsőbbséget élveznek az általános szabályokkal szemben.

Előfordulhat, hogy a lóversenyfogadás az Ön országában, illetve az Ön eszközén nem hozzáférhető.

Fogadások elfogadása: Elfogadunk meghatározott futamokra tett fogadásokat a Jockey Club és National Hunt Rules alatt Nagy-Britanniában. Bizonyos pályákra a világ minden tájáról lehet nálunk lóverseny-fogadásokat tenni azon futamok esetében, amelyek szerepelnek a weboldalunkon.

1. Lemondott/elhalasztott futamok vagy versenyek

A fogadások érvénytelenek, amennyiben:

 • A futamot lemondják.
 • A futamot érvénytelennek nyilvánítják.
 • A végleges kihirdetett eredmények nem érvényesek. 
 • A futam egy másik helyszínen kerül megrendezésre.
 • A versenytáv az eredetileg meghirdetett versenytávhoz képest több mint egy furlonggal változik síkverseny esetén, vagy több mint két furlonggal a National Hunt szabályok szerint megrendezett verseny esetén (beleértve a National Hunt síkversenyeket is). A ló nem-indulónak minősül.
 • Nincs befutó. A „Favorit nélküli fogadás" piacokon, amennyiben az egyedüli befutó a „Favorit nélkül" opció, a másik opcióra tett fogadások érvénytelenné válnak.  

Hacsak másként nincs meghirdetve, az Ante-Post fogadások a következő esetekben érvénytelennek minősülnek:

 • A verseny elmarad, és nem kerül megrendezésre egy későbbi időpontban ugyanazon a helyszínen.
 • A futamot érvénytelennek nyilvánítják.
 • A futam egy másik helyszínen kerül megrendezésre.
 • A versenytáv az eredetileg meghirdetett versenytávhoz képest több mint egy furlonggal változik síkverseny esetén, vagy több mint két furlonggal a National Hunt szabályok szerint megrendezett verseny esetén (beleértve a National Hunt síkversenyeket is).
 • A megjelölt lehetőséget kiszavazták.
 • A kiválasztott versenyző a fogadás megtételekor nem volt jogosult a versenyen történő részvételre. Ha például az összes nevezési szakasz lezárása után olyan versenyzőre tettek fogadást, aki nem szerepel a nevezési listán, a fogadás érvénytelennek minősül.
 • Nem lehetséges, hogy a megjelölt opció nyerjen a fogadás időpontjában. Például a ló kimúlt.
 • Az Ante-Post fogadást nem-induló lehetőséggel kínálják – ez egy speciális ante-post fogadás, ahol a tét nem vész el a nem-induló ló esetében.

2. Ugyanazon a napon újrafutott vagy később újrakezdett futamok

 • Ha egy megkezdett futamot a rajt után megszakítanak, és nem ismétlik meg ugyanazon a napon, akkor az indulók kihirdetése után az adott futamra tett valamennyi fogadás érvénytelen. 
 • Ha egy futamot a rajt után megszakítanak, és ugyanazon a napon később megismétlik az eredeti rajtponttól számított teljes távon, akkor a futamra tett valamennyi fogadás érvényes, feltéve, hogy hivatalos eredmény kerül kihirdetésre. Azokat a lovakat, amelyek az eredeti futamban az indító parancsára indultak, de nem vesznek részt a későbbi időpontra ütemezett futamon, nem-indulónak tekintjük, és a megmaradt indulókra vonatkozó visszatérítéseket a 4. szabály szerinti levonások érintik. 
 • Ha a versenyrendezők döntése alapján a futamot a versenyrendezők által választott, az eredeti rajtponttól eltérő pontról indítják újra, akkor a futamra tett valamennyi fogadás érvényes, feltéve, hogy hivatalos eredmény kerül kihirdetésre. Minden olyan lóra tett fogadás, amely nem vesz részt az újraindított futamban, viszont részt vett az eredeti futamban, vesztesnek minősül.

Az Aintree Grand National esetén:

 • Ha a megkezdett Aintree Grand National futamot a rajt után megszakítják, és nem ismétlik meg ugyanazokkal a végső bejelentésekkel, akkor az indulók kihirdetése után az adott futamra tett valamennyi fogadás érvénytelen.
 • Ha az Aintree Grand National futamot a rajt után megszakítják, és ugyanazon a napon később vagy egy másik napon ugyanazokkal a végső bejelentésekkel megismétlik az eredeti rajtponttól számított teljes távon, akkor a futamra tett valamennyi fogadás érvényes, amennyiben hivatalos eredmény kerül kihirdetésre. Azokat a lovakat, amelyek az eredeti futamban az indító parancsára indultak, de nem vesznek részt a későbbi időpontra ütemezett futamon, nem-indulónak tekintjük, és a megmaradt indulókra vonatkozó visszatérítéseket a 4. szabály szerinti levonások érintik.
 • Ha a versenyrendezők döntése alapján az Aintree Grand National futamot a versenyrendezők által választott, az eredeti rajtponttól eltérő pontról indítják újra, akkor a futamra tett valamennyi fogadás érvényes, amennyiben a végső bejelentés megegyezik, és hivatalos eredmény kerül kihirdetésre.

3. Elhalasztott futam(ok)/versenyek – Másik napon megrendezett futam(ok)

Attól függően, hogy a fogadások mikor lettek megtéve, a fogadások másképp kerülnek kiértékelésre.

a.) MINDEN ANTE-POST FOGADÁS ELHELYEZVE A VÉGSŐ BEJELENTÉS SZAKASZA ELŐTT:

A fogadások érvénytelenek, amennyiben:

 • A futam elmarad, és nem kerül megrendezésre egy későbbi időpontban ugyanazon a helyszínen.
 • A futamot érvénytelennek nyilvánítják.
 • A futam egy másik helyszínen kerül megrendezésre.  
 • A versenytáv az eredetileg meghirdetett versenytávhoz képest több mint egy furlonggal változik síkverseny esetén, vagy több mint két furlonggal a National Hunt szabályok szerint megrendezett verseny esetén (beleértve a National Hunt síkversenyeket is).
 • A megjelölt lehetőséget kiszavazták. 
 • A kiválasztott versenyző a fogadás megtételekor nem volt jogosult a versenyen történő részvételre. Ha például az összes nevezési szakasz lezárása után olyan versenyzőre tettek fogadást, aki nem szerepelt a nevezési listán, a fogadás érvénytelennek minősül.
 • Nem volt lehetséges, hogy a megjelölt opció nyerjen a fogadás időpontjában. Például ha a ló kimúlt. 
 • Az Ante-Post fogadást „nem-induló" lehetőséggel kínálják – ez egy speciális ante-post fogadás, ahol a tét nem vész el a nem-induló ló esetében.
 • Ellenkező esetben minden Ante-Post fogadás érvényes a futam új időpontjára.

b.) MINDEN FOGADÁS ELHELYEZVE A VÉGSŐ BEJELENTÉS SZAKASZA UTÁN: 

Ha a versenyeket vagy futamokat másik napra helyezik át (helyi idő szerint), akkor az indulók listájának bejelentése után megtett fogadások érvénytelenek.

A fentiek alól kivétel a Grand National (Aintree). A végső bejelentések napján 10 óra után befogadott tétek a verseny ideje alatt érvényben vannak, amennyiben az éjszakai bejelentések és a versenyhelyszín változatlanok. 

4. Névtelen favorit: Amennyiben a favorit visszavonul, és új piac nem kerül nyitásra, a Névtelen Favoritra tett fogadások érvénytelennek nyilvánítandók; ugyanez vonatkozik a Névtelen 2. favoritra, mely esetben a 2. favorit visszavonul és új piac nem kerül nyitásra, így a fogadások a Névtelen 2. favoritra érvényüket vesztik.  
a.) Bármely futamban a következőképp kerülnek kvalifikálásra a favoritok.

 • a favorit az eredeti Kezdeti Ár visszatérítésben szereplő ló, melyet a legalacsonyabb szorzó jellemez;
 • a második favorit az a ló, melyet a következő legalacsonyabb szorzó jellemez, stb.
 • amennyiben két ló szerepel ugyanazon a szorzón és ha ezek a szorzók kisebbek annál, melyek más lónál vannak feltüntetve, akkor ezen két ló az együttes első és második favorit.

b.) Ha a „favorit” vagy a „második favorit” kifejezést használod egy opció megjelölésére, a fogadást a jelen szakaszban meghatározottak szerinti lóra teszed.
c.) Ha két vagy több „favorit" ló kerül kiválasztásra, akkor a tét egyenlő arányban kerül felosztásra a kiválasztott lovak között. Azonban, ha ezek az együttes favoritok olyan árra kerülnek vissza, ahol, az eredménytől függetlenül, a támogatónak nem származik haszna a favoritból, akkor a névtelen favorit nem-indulóként kerül megítélésre.
d.) A meg nem nevezett favoritokra és/vagy második meg nem nevezett favoritokra tett kezdőáras fogadások csak a „Win only" (minden további fogadás érvényességéhez először nyernie kell a lónak) fogadásként érvényesek. Ha a fogadás tévedésből „each way" fogadásként kerül regisztrálásra, a fogadás győztesnek minősül.
e.) Kiértékelési célból, a holtverseny szabályok vannak érvényben amikor egy névtelen favorit visszatér az együttes, vagy közös favoritokhoz.

Példa:
9/2 1. számú ló
9/2 2. számú ló

A 2. számú ló nyeri a futamot
A névtelen favorit holtversenyben ér be a 2. számú lóval
A névtelen második favorit holtversenyben ér be a 2. számú lóval

5. Korai nyereményszorzós fogadások: A "korai nyereményszorzó" olyan fogadástípus, ahol a fogadást a futamot illető végleges nyilatkozatok után tették meg, valamint mielőtt az első live traded vagy versenypálya show bemutatásra került.
a.) A Korai nyereményszorzós fogadások a következőképp fogadhatók el:

 • amennyiben a szelekció nem indul, a tétek visszatérítésre kerülnek, melyet "nem-induló pénzvisszafizetés" néven is lehet említeni;
 • nem-indulók esetén a tétek a 4. szabály levonások alá esnek (tekintse meg a 4. Szabály levonás táblázatot)
 • amennyiben a fogadást a végleges nyilatkozat után tették, azonban a futamot elnapolták, minden fogadás érvénytelenítésre kerül.

6. Indítás előtti nyereményszorzós fogadások: Az indítás előtti nyereményszorzó azonnal jóváhagyja a szorzókat még a futam indulása előtt, és az élő show-kon vagy a versenypályán keresztül kerül létrehozásra.
a.) Az indítás előtti nyereményszorzós fogadások a következőképp fogadhatók el:

 • hozzáigazíthatjuk a fogadásokat az eredeti árhoz, amennyiben eredeti korrekció köthető a jelzett indítás előtti nyereményszorzóhoz. Ez a változtatási követelmény az eredeti ár helytelenségének következménye lehet, a fogadástételkor kapott érvénytelen információ következtében.
 • Az indítás előtti nyereményszorzók a "nem-induló pénzvisszafizetés" alapján kerülnek elfogadásra, és a 4. szabály levonások alá esnek, nem-induló esetén (tekintse meg a 4. szabály levonási táblázatot).

7. Indításkori nyereményszorzós fogadások: Amennyiben nem erősíti meg azt, hogy az aktuálisan elérhető árat akarja a fogadástétel idejében, a fogadás az indításkori nyereményszorzón kerül kiértékelésre. Az indításkori nyereményszorzós fogadások (SP) az eredetileg visszatérített indításkori nyereményszorzóra alkalmazhatók a versenypályáról, ahol a futam zajlik.
a.) Az Indításkori nyereményszorzós fogadások a következőképp fogadhatók el:

 • minden indításkori nyereményszorzós fogadás a "nem-induló pénzvisszafizetés" alapján fogadható el;
 • a 4. szabály levonás csak akkor alkalmazható az indításkori nyereményszorzós fogadásra, amikor a lovat a futam kezdete előtt léptetik vissza és új fogadási piac nem kerül nyitásra a futam kezdete előtt.

8. Legjobb szorzók garantálva: Adott egy ár - beleértve a korai nyereményszorzós, indítás előtti nyereményszorzós árakat, egyszeri és többszöri árakat - és ha az indításkori nyereményszorzó nagyobb összegben tér vissza, a nagyobb áron fizetjük ki Önt. A Garantált Legjobb Szorzók elérhetők minden egyesült királyságbeli és ír ló- és agárfutamon. A Garantált Legjobb Szorzók a weboldalon jelzett módon kerülnek felajánlásra az online egyesült királyságbeli és ír lóverseny futamokra tett fogadásokra, kizárólag az esemény napján 8.00-tól.
a.) Ahol felajánlásra kerül a Garantált Legjobb Szorzó opció, a fogadások az indításkori nyereményszorzó (SP) alapján kerülnek kiértékelésre, amennyiben az indításkori nyereményszorzó nagyobb, mint az eredetileg tett ár, pl.: korai/indítás előtti nyereményszorzós árak 4/1 és indításkori nyereményszorzós ár 5/1, akkor a nagyobb árat fizetjük ki. Abban az esetben, ha a 4. szabály vonatkozik egy árra, a nagyobb szorzót fizetjük ki, miután megtörténtek a 4. szabály levonások. Az indítás után tett fogadások nem kvalifikálnak.
b.) A Garantált Legjobb Szorzó nem alkalmazható az ante-post futamokra, tote, parimutuel fogadásokra, emelt ár piacokra, Price Bomb, Green Tick, betting without, "csak nyerés", "csak hely" piacokra, Top Finish Piacokra (Top 2/3 Finish), To finish 2nd/3rd, meccs fogadásokra és biztosítás fogadásokra. Fenntartjuk a jogot arra hogy bármikor visszavonjuk ezt a garanciát és hogy bármikor visszavonjuk a Legjobb Garantált Ár ajánlatot az ügyfél számlájáról.
c.) Az indítás után tett fogadások nem kvalifikálnak erre az ajánlatra. A futam alatt tett fogadások nem érvényesek. 4. szabály esetén a nagyobb szorzót fizetjük ki, miután a 4. szabály levonások megtörténtek.
d.) A Garantált Legjobb Szorzó maximális haszna 50,000£-nál van meghúzva ügyfelenként naponta, minden erre vonatkozó csatornán keresztül.

9. Standard Each Way feltételek: Hacsak másképp nem kerül meghatározásra, az each-way fogadások a sztenderd hely feltételeknek megfelelően kerülnek kiértékelésre.
a.) A sztenderd hely feltételek a következők:

 • Nem-hendikep futamok

Ha 2-4 induló van, akkor Win Only;
Ha 5-7 induló van akkor 1/4 szorzó adható a helyre, ahol a lovak első és második helyezést kapnak;
Ha több, mint 8 induló van, akkor 1/5 szorzó adható a helyre, ahol a lovak első, második és harmadik helyezést kapnak.

 • Hendikep futamok

Ha 2-4 induló van, akkor Win Only;
Ha 5-7 induló van akkor 1/4 szorzó adható a helyre, ahol a lovak első és második helyezést kapnak;
Ha 8-11 induló van, akkor 1/5 szorzó adható a helyre, ahol a lovak első, második és harmadik helyezést kapnak;
Ha 12-15 induló van, akkor 1/4 szorzó adható a helyre, ahol a lovak első, második és harmadik helyezést kapnak;
Ha 16, vagy több induló van, akkor a fog

 • További szabályok

Amennyiben a fogadástétel a végső nyilatkozat után történt, az alkalmazandó hely feltételek a tényleges indulók száma alapján kerülnek meghatározásra a bejelentett indulók száma helyett;
minden ante-post fogadás esetén a fogadástétel idejében aktuális hely feltételek érvényben maradnak a tényleges indulók számától függetlenül.

10. Visszaléptetett / Nem-induló versenyzők Amennyiben a ló elhagyja a rajtvonalat de visszautasítja a futamot, a fogadás vesztesként kerül kiértékelésre. Minden olyan lóversenyen, ahol az induló visszalép vagy úgy ítéltetik hogy nem indult el - és emiatt nem-indulóként kerül megjelölésre az indító által - az ezen szelekciókon lévő tétek visszafizetésre kerülnek. (Ez alól kivételek az ante-post fogadások). A megmaradó indulókon lévő fogadások az adott futamban, akár korai nyereményszorzós vagy show price fogadások melyeket a visszalépés előtt tettek, levonás tárgyát képezik. Ez a Tattersalls Szabály 4(c) (tekintse meg alább) pontján alapszik, és a "Nem-induló" árától függ a fogadástétel időpontjában. Az új piacra további levonások vonatkozhatnak a visszaléptetett lónak - egy az eredeti piacon és egy az új piacon - az eredeti piacon érvényes szorzója alapján.

Ha a piac átalakítása után további visszaléptetések történnek a fogadásokra levonás alkalmazható a lónak a visszaléptetéskor a piacon érvényes szorzója alapján.

Amennyiben nem áll rendelkezésre elég idő új piac nyitására a futamban, az indításkori nyereményszorzós fogadások szintén levonás alá eshetnek a Tattersalls Szabály 4(c) pontja alapján. A korai nyereményszorzós fogadások esetén, a 4(c) szabály alkalmazása a fogadástétel időpontjában elérhető ár alapján kerül meghatározásra a visszaléptetett ló esetében. A 4. szabály levonásokat azon nyereményekből vonják le, melyeket akkor kap vissza, amikor arra a lóra fogad, amelyik nyer, vagy amelyik helyezettként ér célba. Ezek a levonások csak akkor lépnek életbe, ha egy vagy több ló lép vissza a futamtól, miután Ön már fogadást tett.

A 4. szabály levonások normál esetben akkor lépnek életbe, amikor egy szorzót kapott a lova. A 4. szabály levonások megtehetők a ló Indításkori Szorzójából ("Starting Price"), amikor a ló visszalép a versenyből közvetlenül a futam előtt, és nincs idő új piac létrehozására. A 4. szabály levonások akkor tehetők, amikor egy ló visszalép a futamtól, hiszen ilyenkor egyszerűbbé válik a többi versenyző számára, hogy nyerjenek - minden lónak ugyanis eggyel kevesebb versenytársat kell legyőznie, tehát valószínűbb, hogy nyer.

Ezért, egy bizonyos pénzösszeg kivonásra kerül a nyereményekből, hogy kiegyenlítse a visszalépett versenyző hatását. Amennyiben a fogadóiroda nem eszközölte a 4. szabály levonásokat a nyereményekből, akkor néhány esetben lehetővé válik az ügyfelek számára, hogy minden lóra fogadást tegyenek egy futamban, és így pénzhez jussanak, bármelyik ló is nyer. Például, tegyük fel, hogy három ló versenyzik a futamban. Az "A" ló 1/3 vagyis favorit, a "B" ló 3/1 és a "C" ló 12/1. Tegyük fel, hogy az "A" ló visszalép és nem történik levonás a "B" és "C" ló szorzóiból. Ebben az esetben, ha 1; összeget tett fel "B" lóra és 1; összeget "C" lóra, akkor többet nyerne a 2; tét összegnél, bármelyik ló is nyer. Amennyiben a "B" ló nyerne, akkor 4; összeget, és ha a "C" ló nyerne akkor pedig 13; összeget nyerne. Ezért, a 4. szabály levonások szükségesek az ügyfél plusz előnyének figyelembe vételéhez, amikor egy ló visszalép a futamtól. Amennyiben a lovat azelőtt léptetik vissza, hogy elhagyta volna a startvonalat, akkor a fogadásokat a Tattersall Szabály 4. levonás skálája szerint értékelik ki.

A Tattersall Szabály 4. levonási skálája úgy igazítja az árakat, hogy tükrözze a nem-induló naplójából származó hiányt. A következő levonások per megnyert fontonként értendők, és a visszalépett ló árához kapcsolódnak a fogadástétel idejében. Amennyiben két vagy több ló lép vissza a célvonal elhagyása előtt, akkor a teljes levonás az egyéni levonások összege lesz, maximum 90 p per megnyert font.

4. szabály (c): Nem-induló esetén a 4. szabály alkalmazandó. A fogadástétel idejében aktuális ár és levont összeg £-ban (vagy egyenértékű valutában) a nyereményekből:

Ár fogadástételkor

Tizedesek

Levonás

1/9 vagy kisebb

1.11 vagy kisebb

90 p

2/11 - 2/17

1.18 - 1.12

85 p

1/4 - 1/5

1.25 - 1.20

80 p

3/10 - 2/7

1.30 - 1.29

75 p

2/5 - 1/3

1.40 - 1.33

70 p

8/15 - 4/9

1.53 - 1.45

65 p

8/13 - 4/7

1.62 - 1.57

60 p

4/5 - 4/6

1.80 - 1.66

55 p

20/21 - 5/6

1.95 - 1.83

50 p

Események 6/5-ig

2.00 - 2.20

45 p

5/4 - 6/4

2.25 - 2.50

40 p

8/5 - 7/4

2.60 - 2.75

35 p

9/5 - 9/4

2.80 - 3.25

30 p

12/5 - 3/1

3.40 - 4.00

25 p

16/5 - 4/1

4.20 - 5.00

20 p

9/2 - 11/2

5.50 - 6.50

15 p

6/1 - 9/1

7.00 - 10.00

10 p

10/1 - 14/1

11.00 - 15.00

5 p

14/1 felett

Több mint 15.00

Nincs levonás

Abban az esetben, ha két vagy több versenyző lép vissza egy eseményen, a teljes levonás nem haladhatja meg a 90 p-t 1£-onként.

Ez a táblázat megmutatja a levonások összegét, az egyes lovak szorzóján alapulva. Ezek a levonások azok az összegek, amelyek minden egyes 1; nyereményösszegből levonásra kerülnek. Ezért, amennyiben 10£ összeget nyer, de 10p összegű 4. szabály levonás lép életbe, akkor csak 9£ összeget fog nyerni. Egynél több 4. szabály levonás léphet életbe, ha több mint egy ló lép vissza a futamtól. Például, ha egy lovat 5/4-nél léptetnek vissza 9:30-kor, és egy lovat 6/1-nél léptetnek vissza 11:00-kor, akkor 40p és 10p levonások (50p összesen) lépnek életbe a 9:30 előtt tett fogadásokra. Azonban, ha új piac kerül kialakításra 9:30 után miután az 5/4 ló visszalépett, akkor csak a 10p levonás lép életbe a 9:30 és 11:00 között tett fogadásokra. Ennek oka az, hogy a 9:30 után kialakított piacra kerülő árak nem tartalmazzák azt a lovat, amelyet visszaléptettek 9:30-kor. 

Többszöri fogadások
Amennyiben többszörös fogadást tett, úgy mint dupla, tripla vagy Lucky 15, fogadása a megmaradt szelekciókra marad érvényben. Tehát a dupla egyszerivé, a tripla pedig duplává válik, és így tovább.

Befutó (forecast)
Amennyiben nem-indulója van a befutó fogadásban, fogadása egyszeriként kerül kiértékelésre az indításkori nyereményszorzón a megmaradt szelekción.

Például: 1£ Befutó A - B, ahol B nem-induló, a fogadás 1£ összegű egyszeri nyeremény lesz az A-n.
2. példa: Egy befutó kombináció (6 fogadás, teljes tét 6£) A - B - C, ahol a C nem-induló, a következőképp kerül kiértékelésre:
A - C = Egyszeri az A-n
A - B = Érvényben marad
B - A = Érvényben marad
B - C = Egyszeri a B-n
C - A = Egyszeri az A-n
C - B = Egyszeri a B-n

Hármasbefutó (Tricast)
Amennyiben nem-indulója van a hármasbefutó (tricast) fogadásban, fogadása befutóként (forecast) kerül kiértékelésre a megmaradt szelekción abban a sorrendben amelyben kiválasztásra kerültek.
Példa: 1£ Hármasbefutó A - B - C, ahol a B nem-induló, 1£ befutóként kerül kiértékelésre A - C.
A kombinált fogadásokra ugyanazon szabályok érvényesek, és minden kombináció külön kerül kiértékelésre.
Példa: 1£ hármasbefutó kombináció A - B - C, ahol a C nem-induló, a következőképp kerül kiértékelésre:
A - B - C = A - B-ként marad érvényben
A - C - B = A - B-ként marad érvényben
B - A - C = B - A-ként marad érvényben
B - C - A = B - A-ként marad érvényben
C - A - B = A - B-ként marad érvényben
C - B - A = B - A-ként marad érvényben
Amennyiben 2 nem-indulója van a hármasbefutó fogadásban, egyszeri fogadásként kerül kiértékelésre az indításkori nyereményszorzón a megmaradt szelekciókon.

11. Duplán nevezett: A duplán nevezett (mikor egy szelekció több mint egy futamra került benevezésre ugyanazon a napon) lóra tett online fogadás csak akkor marad érvényben, ha a ló versenyez a weboldalon jelzett futamban.
a.) A telebetting szolgáltatáson keresztül tett fogadások esetén, specifikus futam elrendelése esetén a fogadások érvényesek az adott versenyre, azonban a fogadások érvényüket vesztik amennyiben a szelekció másik eseményen versenyez. Amennyiben nem rendelnek el egy specifikus futamot, akkor egy adott futamra történő, üzemeltető által jóváhagyott fogadás esetén a felelősség Önön / az ügyfélen van, hogy az el nem rendelt futam után érdeklődjön, különben fogadása az adott futamra lesz érvényes.

12. Tartalék lovak: Ha a futam végső nyilatkozati fázisa tartalékokat tartalmaz, akkor korai nyereményszorzós fogadást ajánlunk fel az összes bejelentett induló esetén, beleértve a tartalékokat is.
a.) Ha egy bejelentett indulót nem indulóként hirdetnek ki, akkor módosítjuk a piacot. Minden olyan fogadás, amit ezen kihirdetés előtt tettek, a 4. szabály levonása alá esik, amíg a nem-induló ára a 4. szabály levonást vonja maga után. A 4- es szabály levonása minden olyan fogadásra vonatkozik, amelyet a nem-induló bejelentése előtt kötöttek, még akkor is, ha a nem-induló volt az egyik tartalék.

13. Nemzetközi futamok: A következő szabályok értelmében fogadunk el tétet a lóversenyekre:

a.) Korai nyereményszorzók: Ahol korai nyereményszorzós fogadások elérhetők nemzetközi lóverseny esetén, ott más rendelkezés hiányában a sztenderd hely feltételek alkalmazandók, nem-induló esetén pedig a 4. szabály lép életbe. 

b) Show és indításkori nyereményszorzók: A kiválasztott nemzetközi versenyeken show és indításkori nyereményszorzók működnek. Ha nincs Show nyereményszorzó, az indításkori tétek a weboldalunkon az adott versenyre megjelenő végső Show nyereményszorzóval kerülnek kifizetésre.
 • A névtelen favoritokra tett fogadások elfogadhatók.
 • Straight Forecast (SFC) működésben.
 • Az olyan hendikep-futamokon, ahol nyolc vagy több versenyző indul, illetve a kiemelt nem-hendikep futamokon, ahol ez a hirdetésben szerepel, Tricast osztalék jár. 
 • A dupla eredmény nem alkalmazható.
 • Sztenderd hely feltételek érvényben
 • Nem-induló esetén a 4. szabály értelmében levonás léphet életbe.

c) Pari-Mutuel (PMU)/Tote fogadás: Az általunk hirdetett, válogatott nemzetközi versenyekre a helyi PMU/Tote szabályok értelmében fogadunk el tétet. 

 • Minden fogadás a helyi szabályok szerint kerül kiértékelésre, beleértve a lovak összepárosításának esetét is.
 • A dupla eredmény nem alkalmazható. 

Fogadás mérkőzésre

Ahol két ló közötti meccs fogadásokat választottunk ugyanabban a versenyben, ott a következő feltételek érvényesek:

 • A verseny fogadás lényege, hogy az egyik versenyző legyőzi a másikat a meghirdetett konkrét feltételeknek megfelelően. A holtverseny szabályai érvényesek, hacsak döntetlen árat nem tettek elérhetővé (pl. hendikep meccs fogadás esetén).
 • A két szelekció közül az egyiknek minden meccs fogadás esetén be kell fejeznie a versenypályát; ellenkező esetben a fogadások érvénytelenek.
 • A fogadások akkor érvényesek, ha mindkét versenyző indul. Ellenkező esetben a verseny fogadások érvénytelenek.
 • Egyszerű és a felettiek.

14. Összesített nyerő távolságfogadás: Tipp az egyes futamok teljes nyerési árréséről (az első és a második helyezett lovak közötti távolságról) egy adott versenyen.
pl. A Newmarket összesített nyerési távolság az első és a második ló közötti távolság összege a Newmarket-ről azon a napon.
Hat futam, amelyet 3 hossz, 1 hossz, 1/2 hossz, 6 hossz, 2 hossz és 1 hosszal nyertek meg, összesen 13 1/2 hosszt jelent.
Ez a piac három sávban jelenik meg.

pl. Newmarket Összesített nyereménytávolságok:
X hossz alatt 13/8
X és y hossz között 6/4
Y hosszon túl 15/8
A kevesebb mint egy hosszal megnyert versenyek esetében a következőket ítélik oda:
Holtverseny = 0 hossz
Orr = 0.05 hossz
Orrhossz = 0.1 hossz
Fej = 0.2 hossz
Nyak = 0.3 hossz
½ hossz = 0.5 hossz
¾ hossz = 0.75 hossz

a.) A National Hunt versenyek maximális nyerési távolsága 30 hossz (beleértve a National Hunt Flat versenyeket is). A flat verseny maximális nyerési távolsága 12 hossz. Abban az esetben, ha csak 1 ló fejezi be a pályát, a versenytípus maximális távolsága jár. Walkover esetén a távolság 5 hossz lesz flat versenyen, és 12 hossz a National Hunt versenyen (beleértve a National Hunt Flat versenyeket is).
b.) Ha egy verseny egy vagy két futamát lemondták vagy érvénytelennek nyilvánították, akkor a fogadásokat az egyes lemondott vagy érvénytelen futamokra használt alapértelmezett távolsággal kell kiértékelni: 2 hossz a flat versenyre és 6 hossz a National Hunt versenyre (beleértve a National Hunt Flat versenyeket is). Ha egy verseny három vagy több futamát lemondták vagy érvénytelennek nyilvánították, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha a piac feletti győztes sávok már létrejöttek, amely esetben minden fogadás érvényes marad.
c.) A nyereménytávolság kiszámításakor minden olyan indulót figyelmen kívül hagyunk, akit a későbbiekben diszkvalifikálnak, mert rossz pályán versenyzett vagy helytelen súlyt vitt. Az ilyen verseny nyereménytávolsága a megfelelő pályát elvégző és a megfelelő súlyt vivő első két ló közötti, hivatalosan bejelentett távolságon alapul. Ez csak hagyományos versenyekre értendő, így nem vonatkozik a jótékonysági versenyekre vagy bármely más, a Versenyszabályok szerint nem elérhető versenyre.

15. Végeredmény: Minden lóversenyre a mérlegeléskor elért végeredmény az irányadó. (A kettős eredmény nem érvényes), kivéve, ha a piaci szabályok másként rendelkeznek.

16. Nyerő távolság speciális fogadás: Ezen a piacon kijelölünk egy lovat egy adott verseny megnyerésére, és Önnek lehetősége van fogadást tenni arra, hogy ez a ló egy meghatározott számú hossz felett vagy alatt nyeri meg a versenyt. A következő szabályok vonatkoznak erre a piacra:

 • minden fogadás vesztesként kerül kiértékelésre, hacsak a nevezett ló meg nem nyeri a futamot. Azonban, ha a jelölt ló nem-induló, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha ez egy ante-post fogadás volt all-in futam vagy semmi alapon;
 • ha a versenyen más nem-indulók is vannak, akkor a megadott számú hossz felett és alatt történő nyerési árakra a 4. szabály levonás vonatkozik.
 • Holtverseny szabályai az érvényesek. Ha a kijelölt ló holtversenyben végez egy másik indulóval, akkor az adott hossz alatt nyerő nevezett ló kerül győztesként kiértékelésre az eredeti tét felén.

Nyerő ló és távolság: Tippelje meg mind a győztes lovat, mind pedig a nyerési távolságot a felsorolt indulók és távolságok közül (az ajánlatban szereplő távolságok versenytől függően változhatnak).
Nem-induló esetén, a 4. szabály levonások léphetnek érvénybe a nem-induló árán alapulva a fogadástétel időpontjában. Csak egyszerűek, holtverseny szabály érvényben.

17. Győzelem X hosszal

Ezen a piacon azt feltételezzük, hogy egy adott ló nyer meg egy meghatározott futamot, és fogadhatsz arra, hogy legalább a megadott számú hosszal nyer-e. Jellemzően ez 1 vagy több hossz a síkversenyeknél és 3 vagy több hossz az ugróversenyeknél (beleértve a National Hunt síkversenyeket is).

Az alábbi szabályok érvényesek:

 • Minden fogadás vesztesnek minősül, kivéve, ha a nevezett ló a megadott távolságon belül megnyeri a versenyt. Ha azonban a nevezett ló nem-indulónak minősül, akkor minden fogadás érvénytelen.
 • Ha más nem-indulók is vannak a futamban, akkor a 4. szabály szerinti levonás alkalmazható a megjelölt opciók ára alapján a nyertes és az „each way" piacokon a fogadás időpontjában.
 • Minden fogadás „Első befutó” alapon kerül elszámolásra. Ha azonban az első két célba érő ló közül az egyiket utólag kizárják, mert rossz pályán futott, vagy nem megfelelő súllyal mérlegelt, akkor az a ló számít győztesnek, amelyik elsőként ért célba, és a megfelelő pályán futott a megfelelő súllyal, és a győztes távolságot ettől a lótól számítjuk vissza a második lóig, amelyik a szabályoknak megfelelően teljesítette a futamot.
 
18. Befutó fogadás (forecast) A befutó (forecast) fogadások csak olyan verseny esetén fogadhatók el, ahol legalább három versenyző indul. A következő szabályok vonatkoznak erre a fogadástípusra:

a.) A "straight forecast (egyenes befutó fogadás)" egy olyan fogadás, ahol két szelekciót nevez meg az 1. és 2. helyen a helyes sorrendben, egy adott eseményen.
b.) A "reversed forecast (fordított befutó fogadás)" az, amikor két szelekciót nevez meg az 1. és 2. helyen bármilyen sorrendben, egy adott eseményen.
c.) A "combination forecast (kombinált befutó fogadás) " az, amikor kiválaszt három vagy több szelekciót egy eseményen, melyek bármelyike Ön szerint az első és a második helyen végez a versenyen.
d.) A straight, reversed és combination forecast-ok állnak rendelkezésre mind a lóverseny, mind az agárverseny esetén, feltéve, hogy 3 vagy több nevezett indul egy versenyen.
e.) A forecast fogadásokat az iparági Forecast osztaléknak megfelelően értékelik ki, kivéve az alábbi eseteket:
f.) Ha straight forecast-ot fogadnak el olyan versenyen, ahol nem került osztalék kinyilvánításra, a fogadás egyszeri győztesként kerül kiértékelésre az első szelekción
g.) Ha Ön egy nem-indulót választ a forecast fogadásban, akkor a fogadás egyszeriként kerül kiértékelésre indításkori nyereményszorzón a maradék szelekción. Ha Ön nem-indulót választ a combination forecast-ban, minden nem-indulót tartalmazó fogadás egyszeriként kerül kiértékelésre.
h.) Egyszeri és dupla forecast fogadásokat is tehet, melyeket straight, reversed vagy combination forecast fogadásként tehet meg.
i.) Abban a versenyben ahol csak 1 ló ér be, azok a forecast fogadások amik helyesen tippelték meg az 1. helyezettet, indításkori nyereményszorzón kerülnek kifizetésre az adott szelekción. Minden egyéb befutó (forecast) fogadás vesztesként kerül kiértékelésre.
J.) Az ügyfelek nem vehetik bele a "névtelen favoritot" az befutó (forecast) fogadásba online.

19. Tricastok: A tricast olyan fogadás, ahol megnevezi az 1., 2., és 3. helyen végző versenyzőket a helyes sorrendben egy adott verseny esetén. Minden tricast fogadást a megfelelő iparági osztalék szerint értékelünk ki, kivéve ahol máshogy nem határoznak.
a.) A tricast fogadások minden hendikepp, nursery és rated stakes hendikepp versenyen elfogadhatók, ahol nyolc vagy több induló kerül bejelentésre, és legalább hat ténylegesen versenyez. A tricastok szintén elérhetőek azokon a versenyeken, melyek Teljes Szolgáltatásunkon kívül hirdetnek.
b.) Ha egy tricast fogadást elfogadnak olyan versenyen, ahol kevesebb, mint 6 induló vesz részt, akkor straight forecastként kerülnek kiértékelésre a fogadások azokon a szelekciókon, amiket 1. és 2. helyezettként neveztek meg, a 3. hely pedig ignorálásra kerül.
c.) Ha egy tricastot elfogadtak egy olyan versenyen, ahol nincs osztalék bejelentve, straight forecastként kerül kiértékelésre az 1. és 2. helyezettként megnevezett szelekciókon. A 3. helyezett ignorálásra kerül kiértékelési okokból. Ha a fogadás egy combination tricast, akkor az adott kombináción belüli minden tricast straight forecastként kerül kiértékelésre, a harmadik szelekciót figyelmen kívül hagyva a kiértékelés céljából.
d.) Ha Ön egy nem-indulót választott ki, a tricast a fennmaradó 2 szelekción straight forecastként kerül kiértékelésre.
e.) Ha Ön két nem-indulót választ ki egy tricastban, a fogadás egyszeriként kerül kiértékelésre az indításkori nyereményszorzón a fennmaradó szelekciók esetén.
f.) Olyan versenyeken, ahol kevesebb, mint 3 ló ér célba, a tricast fogadások a következőképpen kerülnek kiértékelésre:
g.) Ha csak 2 ló ér célba, a tricast fogadások az 1. és 2. helyezett helyes megtippelésével forecast nyertesként kerülnek kifizetésre. Minden egyéb hármasbefutó (tricast) fogadás vesztesként kerül kiértékelésre.
h.) Ha csak 1 ló ér célba, azok a tricast fogadások, melyek helyesen tippeltek az 1. helyezettre egyszeri fogadásként kerülnek kiértékelésre indításkori nyereményszorzón az adott szelekción. Minden egyéb hármasbefutó (tricast) fogadás vesztesként kerül kiértékelésre.
i.) Az ügyfelek nem vehetik bele a "névtelen favoritot" a hármasbefutó (tricast) fogadásba.
J.) Amennyiben szelekciója nem-indulóvá válik: Egyszeri fogadás
k.) Ha nem-indulóval rendelkezik, fogadása érvénytelenné válik és visszakapja tétjét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem alkalmazható akkor, ha Ante Post szabályok alatt tett fogadást, mely esetben fogadása vesztesként kerül kiértékelésre.

20. Favorit Index : A 'Favorit Index' piac a favoritok összesített teljesítményét nézi egy verseny leforgása alatt. A pontszerzési rendszer a következő:

 • Győzelem = 25 pont
 • 2. = 10 pont
 • 3. = 5 pont

Közös vagy társfavoritok esetén a favorit az, amelyiknek a legalacsonyabb a trap száma. Abban az esetben, ha az indításkori nyereményszorzó nem kerül visszatérítésre, a favorit a Racing Post szerint közzétett legalacsonyabb árú induló lesz.
Ha bármely helyezés esetén holtverseny áll fent, a pontokat ezen indulók pontjai összeadódnak, és egyenlően oszlanak meg a pozíciók száma között. Minden fogadás a kihirdetett hivatalos eredményen alapszik.
Ha a versenyen 3 vagy több futamot mondanak le vagy érvénytelenítenek, akkor minden fogadás érvénytelen, kivéve, ha a nyertes piac már létrejött, amely esetben minden fogadás érvényes. Ha csak 1 vagy 2 futamot mondanak le vagy érvénytelenítenek, a fogadásokat minden lemondott vagy érvénytelenített verseny esetén alapértelmezett 10 ponttal értékeljük ki. Walkover esetén a fogadásokat az adott versenyre alkalmazott alapértelmezett 10 ponttal értékeljük ki.
Ha a favoritot visszaléptetik a verseny kezdetekor és nem alakul új piac, akkor a pontokat a favorit visszaléptetésekor aktuális ár szerint adjuk meg.

 • Egyenlő vagy kevesebb = 15 pont
 • 11/10 - 9/2 = 10 pont
 • 5/1 vagy nagyobb = 5 pont

amennyiben a favorit elindul a futamon de nem fejezi be a pályát, nem kerül pont kiosztásra.

21. Lóverseny különleges fogadások: Különleges fogadások választékát kínáljuk Önnek.
a.) Legjobb zsoké/tréner/tulajdonos: Döntetlen esetén, az irányító testület szabályait használjuk a szelekciók szétválasztására. Például Legjobb Zsoké esetén, ha két szelekció azonos számú futamot nyert, a legtöbb második helyezéssel rendelkező szelekció lesz a győztes, vagy ahol ismét döntetlen, a harmadik helyezettek számát használjuk a győztes bejelentéséhez.
b.) Legjobb 'Fesztivál/Verseny' zsoké/tréner: Döntetlen esetén, az irányító testület szabályait használjuk a szelekciók szétválasztására. Például Legjobb Zsoké esetén, ha két szelekció azonos számú futamot nyert, a legtöbb második helyezéssel rendelkező szelekció lesz a győztes, vagy ismételt döntetlen esetén, a harmadik helyezettek számát használjuk a győztes bejelentéséhez.
c.) Pont-alapú fogadások: Néha 'pontrendszert' használunk egyes fogadások esetén. Ezekben az esetekben, öt pontot adunk a győzelemért, hármat a második és egyet a harmadik helyezésért.
d.) Zsoké speciális fogadások: A fogadásokat a zsoké speciális piacokon fogadják el azzal a feltétellel, hogy a fogadás jóváhagyásának időpontjában az adott piacon nyerési eredmény lehetséges.
Ha egy későbbi tényező, esemény vagy a körülmények változása azt jelenti, hogy a nyerési eredmény esélye már nem áll fent, a zsoké speciális piacokra tett fogadások vesztesként kerülnek kiértékelésre.
Az adott lovasnak legalább egy futamban részt kell vennie a verseny alatt, különben a fogadások érvénytelenítésre kerülnek.
A walkoverek nem számítanak bele az összesített zsoké nyertesekbe.

22. Késői fogadások: A hivatalos "off" idő után megtett fogadások érvénytelenné válnak, kivéve, ha a Betting In Play elérhető, a következő kivétellel: Minden olyan lóverseny esetén ahol nincs lehetőség futam közbeni fogadásra, három másodperces 'türelmi idő' alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy a fogadásokat legfeljebb három másodpercig fogadjuk el a hivatalos 'off' idő után. Az ezen idő után tett fogadások érvénytelennek minősülnek attól függetlenül, hogy a fogadás nyertes vagy vesztes.

23. A megnevezett zsoké nyerteseinek száma egy egyéni versenyen A zsoké nyerteseinek száma a megnevezett versenyen.
a.) A fogadások az eredeti eredmény alapján kerülnek kiértékelésre.
b.). A "győztes visz mindent" nem számít az ezen piacon tett fogadások esetén.
c.). A jótékonysági futamok és az arab futamok nem számítanak bele az ezen a piacon megtett fogadásokba.
d.) Ha a megnevezett zsoké nem teljesít legalább egy futamot az adott versenyen, az ezen piacon tett fogadások érvénytelenítésre kerülnek.
e.) Ha a megnevezett zsoké kevesebb futamot teljesít mint amennyit eredetileg tervezett, az ezen a piacon tett fogadások érvényben maradnak.
f.) Ha a megnevezett zsoké holtversenyben végez az első helyen, egy nyereség ítéltetik nekik oda az adott piacon tett fogadásokért.
g.). Ha a megnevezett zsoké walk-overben versenyez, az a verseny nem számít bele az adott piacba.
h.) Ha egy vagy két futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon elhelyezett fogadások érvényesek maradnak.
i.) Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon megtett fogadások érvénytelenek, kivéve, ha ezen a piacon nyerő szelekciót hoztak létre. 
j.) Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, és ezen a piacon nyerő szelekciót hoztak létre, az adott piacon az adott szelekcióra tett fogadások már megnyertek, és nyertesként kerülnek kiértékelésre.
k.) Csak azok a lovak, melyeket a reggeli verseny lapon a megnevezett zsokéval tüntetnek fel számítanak pl. minden további "üres" lovaglás, melyben a zsoké érintett, nem számít bele.

24. Megnevezett tréner nyerteseinek száma egy egyéni versenyen: A tréner nyerteseinek száma egy megnevezett versenyen.
a.) A fogadások az eredeti eredmény alapján kerülnek kiértékelésre.
b.). A "győztes visz mindent" nem számít az ezen piacon tett fogadások esetén.
c.) A jótékonysági futamok és az arab futamok nem számítanak bele az ezen a piacon megtett fogadásokba.
d.) Ha a megnevezett tréner nem nyergel fel legalább egy indulót a versenyen, az ezen a piacon megtett fogadások érvénytelenek.
e.) Ha a megnevezett tréner az eredetileg tervezettnél kevesebb indulót nyergel fel, akkor az ezen a piacon elhelyezett fogadások érvényesek maradnak.
f.) Ha a megnevezett tréner holtversenyben végez az első helyen, akkor egy nyereség ítéltetik oda az ezen a piacon elhelyezett fogadásokért.
g.) Ha a megnevezett tréner walk-overben nyergel fel egy indulót, az a verseny nem számít bele az adott piacba.
h.) Ha egy vagy két futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon elhelyezett fogadások érvényesek maradnak.
i.) Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon megtett fogadások érvénytelenek, kivéve, ha ezen a piacon nyerő szelekciót hoztak létre. 
j.) Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, és ezen a piacon nyerő szelekciót hoztak létre, az adott piacon az adott szelekcióra tett fogadások már megnyertek, és nyertesként kerülnek kiértékelésre.

25. Hány győztes kezdőáras favorit lesz: A nyerő favoritok száma a megnevezett versenyen. 
a.) A kiértékelés szempontjából közös vagy társfavoritok esetén a legalacsonyabb versenykártyaszámmal rendelkező lesz a favorit. Ahol favorit is szerepel a holtversenyben az első helyért, ott fél-győzelem kerül megállapításra.
b.) Ha bármelyik favoritot visszaléptetik és nem jön létre új piac, a favorit a második favorit lesz a legalacsonyabb versenykártyaszámmal.
c.) Ha bármely futamot félbehagyják, a fogadások érvénytelennek számítanak, kivéve, ha a fogadás eredményét a futam befejezése nélkül is meg lehet állapítani.
d.) Az első befutó, a jótékonysági és az arab versenyek nem számítanak bele az ezen a piacon megtett fogadásokba.
e.) A piac elérhető egyéni találkozók vagy több találkozó kombinációja esetén is.
f.) A walkover (ha egy versenyre csak egy lovat jelentenek indulónak) nem számít győztes favoritnak.

26. Minden kezdőáras favorit: Minden indításkori nyereményszorzós favoritra fogadni kell a megnevezett versenyen. 
a.) A kiértékelés szempontjából közös vagy társfavoritok esetén a legalacsonyabb versenykártyaszámmal rendelkező lesz a favorit.
b.) Ha bármelyik favoritot visszaléptetik és nem jön létre új piac, a favorit a második favorit lesz a legalacsonyabb versenykártyaszámmal.
c.) Ha egy versenyt lemondtak, a fogadások érvénytelenek, kivéve, ha a megadott számú favoritok már nyertek. 
d.) A kezdőárra vonatkozó feltételek érvényesek.
e.) Az első befutó, a jótékonysági és az arab versenyek nem számítanak bele az ezen a piacon megtett fogadásokba.
f.) A piac elérhető egyéni találkozók vagy több találkozó kombinációja esetén is.

27. Egyéni ló győztes távolság speciális rendelkezések: Meghatározott futamok kiválasztott lovai esetében külön fogadási lehetőségként arra is fogadhatsz, hogy a ló egy meghatározott hosszal fog-e nyerni, illetve hogy a megadott távolságon túl vagy alul fog-e teljesíteni. Az alábbi szabályok érvényesek:

 • Minden fogadás vesztesnek minősül, kivéve, ha a nevezett ló a kijelölt távolságon belül megnyeri a futamot. Ha azonban a nevezett ló nem indul, akkor minden fogadás érvénytelen.
 • Ha más nem-indulók is vannak a versenyen, akkor a 4. szabály szerinti levonás alkalmazható a nem-induló(k) ára alapján a nyertes és az „each way" piacokon a fogadás elfogadásának időpontjában.
 • Minden fogadás „Első befutó” alapon kerül elszámolásra. Ha azonban az első két célba érő ló közül az egyiket utólag kizárják, mert rossz pályán futott, vagy nem megfelelő súllyal mérlegelt, akkor az a ló számít győztesnek, amelyik elsőként ért célba, és a megfelelő pályán futott a megfelelő súllyal, és a győztes távolságot ettől a lótól számítják vissza a második lóig, amelyik a szabályoknak megfelelően teljesítette a futamot.

28. A mai napon nyerő ló & egy releváns jövőbeli ante-post verseny: Az ár arra a lóra vonatkozik amelyik ma megnyeri a versenyt, valamint egy jövőbeli versenyre. 
a.) Minden fogadás vesztesként kerül kiértékelésre, kivéve, ha a nevezett ló mindkét nevezett versenyt megnyeri.
b.) Abban az esetben, ha a ló nem indul a verseny napján, akkor a fogadások ante-post egyszeri fogadásra váltanak vissza a nevezett ante-post versenyen (a fogadás megtételekor aktuális ár). 
c.) Abban az esetben ha a ló nem-indulóvá változik az ante-post esemény alatt, akkor minden fogadás vesztesként kerül kiértékelésre.
b.) Dead-heat szabályok érvényben. Ha a nevezett ló holtversenyben végez egy másik indulóval, akkor az adott hossz alatt nyerő nevezett ló kerül győztesként kiértékelésre az eredeti tét felén.
e.) Abban az esetben, ha a verseny napját lemondják/elhalasztják, akkor a fogadások ante-post egyszeri fogadásra váltanak vissza a nevezett ante-post versenyen (a fogadástételkor aktuális ár).
f.) Abban az esetben, ha az ante post versenyt lemondják, és nem kerül sor fogadások versenynapi egyszeri fogadásra váltanak vissza a nevezett versenyen (a fogadástételkor aktuális ár)
g.) Ha az ante post versenyt elnapolják és ugyanazon a versenypályán kerül megrendezésre egy későbbi időpontban, akkor minden ante-post fogadás érvényben marad. 

29. Összesített nyerő távok a nevezett versenyen: Összesített nyerő távok a megnevezett versenyen: 
a.) A fogadásokat egy versenytalálkozó nyerő távolságainak összesítésére teszik; ha a nyerő távolság egy hossz alatt van, a következő számértékeket kell alkalmazni:
Orr = 0,05, Orrhossz = 0,1, Fej = 0,2, Negyed hossz = 0,25, Nyak = 0,3, Fél hossz = 0,5 és Háromnegyed hossz = 0,75
b.) A maximális távolság a versenyeken, beleértve a flat versenyeket is 12 hossz, és 30 hossz egy National Hunt versenyen, amely magában foglalja a National Hunt flat versenyeket is.
c.) walkover esetén a következő távolságok érvényesek:

 • 30 hossz a National Hunt versenyen, beleértve a National Hunt lapos versenyeken. 
 • 12 hossz egy lapos versenyért. 
d.) Abban az esetben, ha csak egy ló végez egy versenyen, akkor a következő távolságok érvényesek:
 • 30 hossz a National Hunt versenyen, beleértve a National Hunt lapos versenyeken.
 • 12 hossz egy lapos versenyért.
f.) Minden távolságra történő fogadás a nyertes által rögzített eredeti távolság alapján kerül kiértékelésre, aki először haladt át a célvonalon. Ha azonban egy ló rossz pályán futott, nem vesszük figyelembe a távolságra vonatkozó fogadásnál, és az összesített nyerőtávot a között az első két célba érő befutó között számítjuk ki, akik a megfelelő pályán futottak; g.) Ha egy találkozón három vagy több futamot félbehagynak vagy érvénytelennek nyilvánítanak, akkor minden fogadás érvénytelen lesz, kivéve, ha a piacra vonatkozó győztes sávokat már megállapították, ebben az esetben MINDEN fogadás érvényben marad (győztes vagy vesztes). h.) Ha csak egy vagy két futamot hagynak félbe vagy nyilvánítanak érvénytelennek, a fogadások az alapértelmezett távolsággal kerülnek kiegyenlítésre minden félbehagyott vagy érvénytelen futamnál: 6 hossz a National Hunt versenyekre, beleértve a National Hunt Flat versenyeket és 2 hossz a Flat versenyekre.

30. A leghosszabb nyerő távolság futama a versenyen: Az egyéni legnagyobb nyerő távolsági futam
a.) ha a nyerési távolság egy hossz alatt van, a következő számértékeket kell alkalmazni: Orr = 0,05, Orrhossz = 0,1, Fej = 0,2, Negyed hossz = 0,25, Nyak = 0,3, Fél hossz = 0,5 és háromnegyed hossz = 0,75
b.) A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján értékeljük ki.
c.) A hivatalosan bejelentett nyerési távolság kiszámítása az első két ló között történik , amelyek a megfelelő pályán teljesítették a versenyt, és a megfelelő súlyt vitték.
d.) Abban az esetben, ha csak egy ló végez egy versenyen, akkor a következő távolságok érvényesek:

 • 30 hossz a National Hunt versenyen, beleértve a National Hunt lapos versenyeken. 
 • 12 hossz egy lapos versenyért. 
e.) Ha a leghosszabb nyerőtávolságú futamon döntetlen az eredmény, a nyeremény egyenlően eloszlik az adott holtversenyben érintett futamok száma alapján. f.) A jótékonysági és arab versenyek nem számítanak bele a tétekbe ezen a piacon.
g.) Ha egy futamot lemondanak, érvénytelennek vagy walk-overnek nyilvánítanak, az adott piacon megtett fogadások érvénytelenek, és a piacon más szelekciókra tett fogadások a 4. szabály levonások alá esnek.
h.) Ha egy vagy két futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon elhelyezett fogadások érvényesek maradnak.
i.) Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon megtett fogadások érvénytelenek.

31. A leghosszabb nyerő távolság futama a versenyen: Az egyéni legnagyobb nyerő távolsági futam
a.) ha a nyerési távolság egy hossz alatt van, a következő számértékeket kell alkalmazni:
Orr = 0,05, Orrhossz = 0,1, Fej = 0,2, Negyed hossz = 0,25, Nyak = 0,3, Fél hossz = 0,5 és háromnegyed hossz = 0,75
b.) A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján értékeljük ki.
c.) A hivatalosan bejelentett nyerési távolság kiszámítása az első két ló között történik , amelyek a megfelelő pályán teljesítették a versenyt, és a megfelelő súlyt vitték.
d.) Abban az esetben, ha csak egy ló végez egy versenyen, akkor a következő távolságok érvényesek:

 • 30 hossz a National Hunt versenyen, beleértve a National Hunt lapos versenyeken. 
 • 12 hossz egy lapos versenyért. 
e.) Ha a leghosszabb nyerési távolság versenyén döntetlen áll fenn, a tét egyenlően kerül elosztásra a döntetlenben résztvevő versenyek számával.
f.) Jótékonysági versenyek és az arab versenyek nem számítanak bele az ezen piacon megtett fogadásokba.
g.) Ha egy futamot lemondanak, érvénytelennek vagy walk-overnek nyilvánítanak, az adott piacon megtett fogadások érvénytelenek, és a piacon más szelekciókra tett fogadások a 4. szabály levonások alá esnek.
h.) Ha egy vagy két futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon elhelyezett fogadások érvényesek maradnak.
i.) Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon megtett fogadások érvénytelenek.

32. Minden futamot a versenyen több, mint X hosszal kell megnyerni: Az egyéni legnagyobb nyerő távolsági futam
a.) ha a nyerési távolság egy hossz alatt van, a következő számértékeket kell alkalmazni:
Orr = 0,05, Orrhossz = 0,1, Fej = 0,2, Negyed hossz = 0,25, Nyak = 0,3, Fél hossz = 0,5 és háromnegyed hossz = 0,75
b.) A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján értékeljük ki.
c.) A hivatalosan bejelentett nyerési távolság kiszámítása az első két ló között történik , amelyek a megfelelő pályán teljesítették a versenyt, és a megfelelő súlyt vitték.
d.) Abban az esetben, ha csak egy ló végez egy versenyen, akkor a következő távolságok érvényesek:

 • 30 hossz a National Hunt versenyen, beleértve a National Hunt lapos versenyeken. 
 • 12 hossz egy lapos versenyért. 
e.) Ha egy versenyt lemondanak, érvénytelennek vagy azután walk-overnek nyilvánítanak, a fogadások ezen a piacon érténytelenek lesznek.

33. Minden egyéni versenyen előfordulhat, hogy a nyerő távolság holtverseny, orr, vagy orrhossz távolság. Minden nevezett verseny esetén előfordulhat holtverseny, orr vagy orrhossz nyerő távolság.
a.) Ebben az esetben a következő számtani értékek alkalmazandók: Orr = 0,05, Orrhossz = 0,1, Fej = 0,2, Negyed hossz = 0,25, Nyak = 0,3, Fél hossz = 0,5 és háromnegyed hossz = 0,75
b.) A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján értékeljük ki.
c.) A hivatalosan bejelentett nyerési távolság kiszámítása az első két ló között történik , amelyek a megfelelő pályán teljesítették a versenyt, és a megfelelő súlyt vitték.  
d.) A jótékonysági futamok és az arab futamok nem számítanak bele az ezen a piacon megtett fogadásokba.
e.) Ha egy versenyt lemondanak, érvénytelennek vagy azután walk-overnek nyilvánítanak, a fogadások érvényben maradnak ezen a piacon.

34. A futam napján előfordulhat, hogy a nyerő távolság holtverseny, orr vagy orrhossz távolság lesz Legalább egy verseny holtverseny , orr vagy orrhossz bármely versenyen
a.) A következő számtani értékek alkalmazandók: Orr = 0,05, Orrhossz = 0,1, Fej = 0,2, Negyed hossz = 0,25, Nyak = 0,3, Fél hossz = 0,5 és háromnegyed hossz = 0,75
b.) A fogadásokat a hivatalos eredmény alapján értékeljük ki.
c.) A hivatalosan bejelentett nyerési távolság kiszámítása az első két ló között történik , amelyek a megfelelő pályán teljesítették a versenyt, és a megfelelő súlyt vitték.
d.) A jótékonysági futamok és az arab futamok nem számítanak bele az ezen a piacon megtett fogadásokba.
e.) Ha egy versenyt lemondanak, érvénytelennek vagy azután walk-overnek nyilvánítanak, a fogadások érvényben maradnak ezen a piacon.

35. Lóverseny speciális hendikep fogadás: Bizonyos versenyek esetén speciális távolsági hendikep piacot kínálunk fel. A hendikep piac mögött az a lényeg, hogy minden ló javítja a végeredményét a tényleges versenyen a hendikepen kiosztott távolsággal. A hendikep piac eredménye a végeredmény azután, hogy minden egyéni ló hendikep hozzáadásra került a verseny végeredményéhez. Amennyiben egy ló elhagyja a rajtvonalat, de bármilyen okból nem fejezi be a versenyt, a rátett fogadások vesztesként kerülnek kiértékelésre ezen a piacon. Ha egy lovat a verseny előtt nem-indulónak nyilvánítanak, a 4. szabály levonás alkalmazandó az adott piacra és a lovat egyszerűen eltávolítják a kalkulációkból a végeredmény kiszámításakor, mely nincs hatással a többi ló távolsági hendikepjére. Holtverseny szabály érvényben. Az eredmény a "Győztes visz mindent" eredmények alapján kerül kiértékelésre, és a későbbi kiegészítések nem befolyásolják a piac eredményét. (*Amennyiben egy ló nem megfelelő súlyt vitt vagy rossz versenypályát teljesített, vesztesként kerül megítélésre az adott piacon és az eredmény kiértékelésnél figyelmen kívül lesz hagyva).

Példa:
A következő hendikepeket ajánlottuk fel a 2018-as Middle Park Stakes-en.

Ló távolság hendikep
Ten Sovereigns Scratch (0 hossz)
Jash +1,5 hossz
Emaraaty Ana +2,5 hossz
Rumble In The Jungle +2,5 hossz
Legends Of War 3,5 hossz
Rumble In The Jungle +4 hossz
Marie's Diamond +6 hossz
Space Traveller +6 hossz

A tényleges verseny végeredménye a következő volt: 

Pos Horse távolság győztes
1 Ten Sovereign 0
2 Jash 0,5 hossz
3 Rumble In The Jungle 4 hossz
4 Marie's Diamond 4,5 hossz
5 Emaraaty Ana 5,25 hossz
6 Legends Of War 6,75 hossz
7 Sergei Prokofiev 7,25 hossz
8 Space Traveller 7,5 hossz

A végső hendikep pontszám kiszámításához egyszerűen levonjuk az egyes lovak "Távolság hendikepjét" a "Távolság a győzteshez" eredményből. Példa: Jash 0,5 hosszal maradt el a győztes mögött, és +1,5 hossz hendikepje volt, így a végső hendikep pontszáma 0,5 – 1,5 = -1 hossz.

A hendikep piac győztese a legalacsonyabb hendikep pontszámmal rendelkező ló, ebben a példában Marie's Diamond volt a piac győztese. (Megjegyzés : a holtverseny szabályok érvényesek erre a piacra, és volt egy holtverseny a harmadik helyen ebben a példában).
Pos Horse végső hendikep pontszám
1 Marie's Diamond -1,5 hossz
2 Jash -1 hossz
3DH Ten Sovereigns 0 hossz
3DH Rumble In The Jungle 0 hossz
5 Space Traveller +1,5 hossz
6 Emaraaty Ana +2,75 hossz
7 Legends Of War 3,25 hossz
8 Sergei Prokofiev +4,75 hossz

36. Összesített favorit pontalapú teljesítményének teljesítése: Tippelje meg, hogy melyik tartomány tartalmazza a favoritokért a megadott versenyen kapott pontok összesített számát. A pontok minden versenyen a favorit befutó helyezéséért kerülnek kiosztásra a következő pontrendszer használatával: első helyezés 25 pont | második helyezés 10 pont | harmadik helyezés 5 pont
a.) A fogadásokat a British Horseracing Authority (BHA) és a Horse Racing Ireland (HRI) szabályai szerint tartott lóversenytalálkozókra fogadják el, és a hivatalos eredmény alapján kerülnek kiértékelésre.
b.) A fogadásokat a meghirdetett speciális áron fogadják el. Minden nyereményszorzó fluktuációtól függ, és a megtett fogadásokat a fogadás visszaigazoltának időpontjában érvényes áron értékeljük ki.
c.) A "győztes visz mindent" nem számít az ezen piacon tett fogadások esetén.
d.) A jótékonysági futamok és az arab futamok nem számítanak bele az ezen a piacon megtett fogadásokba.
e.) Ha a kiválasztott versenyen bármelyik futam holtversennyel zárul, a megítélt pontok egyenlően oszlanak meg az egyes érintett helyek között. Példa: ha egy favorit holtversenyben vesz részt az első és a második helyen, a kapott pont 17,5 lesz (a 25 pont fele az első helyért és a 10 pont fele a második helyért).
f.) Ha a kiválasztott verseny csak egy indulóval rendelkezik (más néven walk-over), akkor az ezen a piacon megtett összes fogadás 25 pontot kap.
g.) Ha a kiválasztott verseny bármely futamán közös vagy társ-favoritok érkeznek vissza, a favorit a legalacsonyabb versenykártyaszámmal rendelkező lónak számít.
h.) Ha a favoritot visszaléptetik a futamtól mielőtt elhagyná a rajtot, valamint nem jön létre új piac, akkor a második favorit számít ezen a piacon.
i.) Amennyiben egy piacot egy versenyre kínálnak, és ha egy vagy két futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, minden ezen a piacon tett fogadás 10 pontot kap minden lemondott vagy érvénytelen verseny után.
J.) Ha egy piacot egy versenyre kínálnak, ha három vagy több versenyt lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon elhelyezett összes fogadás érvénytelenné válik, kivéve, ha a piacon az over-selectiont megnyerték.
Ha három vagy több futamot mondanak le vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, és a piacon az over-selectiont megnyerték, az adott piacon megtett fogadások már megnyertek, és nyertesként kerülnek kiértékelésre. A piacon más választásokra tett fogadások veszítenek.
Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, és a piacon az over-selectiont nem nyerték meg, az ezen a piacon megtett fogadások érvénytelenek.
.) Ha egy piacot két vagy több versenyre kínálnak együtt, minden lemondott vagy érvénytelen futamra 10 pontos alapértelmezett számot kell használni.
l.) Ha egy Sportingbet kezdőárat visszavonnak, az elsőbbséget élvez bármely más bejelentett kezdőárral szemben, és a favoritot a végső fogadási eredmény határozza meg.
m.) Ha SP (indításkori nyereményszorzó) nem került visszatérítésre, a favoritot a szolgáltatónk által közvetített fogadási show határozza meg.
n.) A kiértékelést nem módosítják az irányító szervek által a hivatalos eredmény kihirdetése után a mérlegelést követően elvégzett módosított eredmények vagy elbírálások esetében.

37. Az összesített nyertes indításkori nyereményszorzós szabályainak teljesítése: Tippelje meg azt a tartományt, amely egy specifikus verseny esetén tartalmazza a nyertes lovak összesített SP-jének (indításkori nyereményszorzójának) teljes összegét. A kombinált indításkori nyereményszorzó úgy kerül kiszámításra, hogy minden nyertes lóra tett SP (indításkori nyereményszorzó) után pont jár. Példa: 1/2 = 0,50 pont | 10/11 = 0,91 pont | Evs = 1,00 pont | 6/4 = 1,50 pont | 15/8 = 1,88 pont | 2/1 = 2 pont | 5/2 = 2,50 pont | 5/1 = 5,00 pont | 10/1 = 10,00 pont | 25/1 = 25,00 pont
a.) A fogadásokat a British Horseracing Authority (BHA) és a Horse Racing Ireland (HRI) szabályai szerint tartott lóversenytalálkozókra fogadják el, és a hivatalos eredmény alapján kerülnek kiértékelésre.
b.) A fogadásokat a meghirdetett speciális áron fogadják el. Minden nyereményszorzó fluktuációtól függ, és a megtett fogadásokat a fogadás visszaigazoltának időpontjában érvényes áron értékeljük ki.
c.) A "győztes visz mindent" nem számít az ezen piacon tett fogadások esetén.
d.) A jótékonysági futamok és az arab futamok nem számítanak bele az ezen a piacon megtett fogadásokba.
e.) Ha a kiválasztott versenyen bármelyik futam holtversennyel zárul, a megítélt pontok egyenlően oszlanak meg az egyes érintett helyek között. Példa: ha két ló holtversenyben vesz részt az első és a második helyen 3/1 és 7/1 áron, a megítélt pontok száma 5,00 (a 3,00 pont fele plusz a 7,00 pont fele).
f.) Ha a futam a kiválasztott versenyen csak egy indulóval rendelkezik (más néven walk-over), akkor az ezen a piacon megtett összes fogadás alapértelmezett 1,00 pontot kap.
g.) Ha egy vagy két futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon megtett összes fogadás alapértelmezett összpontot kap, amelyet a bejelentett indulók számának felére csökkentésével számítanak ki a verseny lemondásának vagy érvénytelenítésének időpontjában. Példa: egy 10 bejelentett indulóval rendelkező verseny 5.00 pontot kap, és egy hét bejelentett indulóval rendelkező verseny 3,50 pontot kap, stb
. h.) Ha egy piacot egy versenyre kínálnak, ha három vagy több versenyt lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, az ezen a piacon tett összes fogadás érvénytelenné válik, kivéve, ha a piacon az over-selectiont megnyerték.
Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen, és a piacon az over-selectiont megnyerték, az adott piacon megtett fogadások már megnyertek, és nyertesként kerülnek kiértékelésre. A piacon más szelekciókra tett fogadások már elvesztek.
Ha három vagy több futamot lemondanak vagy érvénytelenítenek a kiválasztott versenyen és az over-selectiont nem nyerték meg a piacon, az ezen a piacon megtett fogadások érvénytelenek.
i.) Az elszámolást nem módosítják az irányító szervek által a hivatalos eredmény kihirdetése után a mérlegelést követően elvégzett módosított eredmények vagy elbírálások esetében.

38. Tetszőleges számú ló nyer::Ez egy olyan fogadás típus, ahol arra lehet fogadni, hogy adott számú szelekcióból hány ló fog nyerni. Pl.: Bármely 2 ló 3 ló közül nyerni fog. Minden szelekciónak indulnia kell ahhoz, hogy ezek a fogadások érvényben maradjanak. Amennyiben bármely nevezett ló nem indul, a fogadás érvénytelennek minősül.

39. Favorit nélküli fogadás: A „Betting Without” olyan fogadásokat jelent, ahol egy kiválasztott ló kizárásával tesszük meg a fogadásunkat, így a helyezés feltételei a fennmaradó lovak számán alapulnak, a kiválasztott ló kihagyásával.

A 4. szabály szerinti levonások továbbra is érvényesek, és a nem indított ló azon a piacon meghatározott árán alapulnak, amely a fogadáskor érvényes volt (lásd a 4. szabály táblázatát).

A „Betting Without” fogadások úgy kerülnek elszámolásra, hogy figyelmen kívül hagyjuk, hányadik helyen ér célba a Favorit. Ha a kiválasztott „Without” (kihagyott) lovat nem indítják, és ezt a verseny kezdete előtt bejelentik, akkor ebben a fogadásban a mezőny bármelyik lovára tett fogadás él.

Ha 2 vagy kevesebb ló indul a versenyen, akkor a fogadások érvénytelenek.

Ezt a fogadást csak a hivatalos eredmény alapján számolják el.

40. Top 2/3/4 befutó: Tippeld meg, hogy egy ló az első 2/3/4. helyen végez-e. Abban az esetben, ha egy lovat nem indítanak, és nem az indító utasítása alapján, az adott lóra tett tétek visszatérítésre kerülnek. A versenyben maradó lovakra tett fogadások az alábbi levonási táblázat szerint kerülnek levonásra a visszavont ló/lovak 2./3./4. helyezése alapján a tét elhelyezésének időpontjában. A felajánlott helyek száma nem változik nem-indulók esetén, kivéve, ha a futók száma egyenlő vagy kevesebb, mint a felajánlott helyek száma. Ebben az esetben minden fogadás érvénytelen. A holtversenyre vonatkozó általános szabályok érvényesek. Ezt a fogadást csak a hivatalos eredmény alapján számolják el.

 
„Place Only Price of Runner” (a fogadás időpontjában) Fizetett helyek száma (2,3,4)
 14/1 felett 0p, 0p, 0p
 10/1 - 14/1 5p, 0p, 0p
6/1 - 9/1 5p, 5p, 5p
9/2 - 11/2 10p, 5p, 5p
10/3 - 4/1 10p, 10p, 5p
 5/2 - 3/1 15p, 10p, 5p
 15/8 - 9/4 15p, 10p, 10p
 13/8 - 7/4 20p, 15p, 10p
5/4 - 6/4 20p, 15p, 10p
Események 6/5-ig 25p, 15p, 10p
5/6 – 20/21 25p, 20p, 15p
4/6 – 4/5 30p, 20p, 15p
4/7 – 8/13 30p, 20p, 15p
4/9 – 8/15 35p, 25p, 15p
1/3 – 2/5 35p, 25p, 20p
2/7 – 3/10 40p, 25p, 20p
1/5 – 1/4 40p, 30p, 20p
2/17 – 2/11 45p, 30p, 25p
1/16 – 1/9 45p, 30p, 25p
1/18 vagy kevesebb 50p, 35p, 25p

A levonások összege nem haladhatja meg a 95 pennyt fontban kifejezve.

41. Speciális kombináltak: Azon kívül hogy több fogadást is tehet a kiválasztások kombinálásával különféle futamokból, a Daily Double futamokon tett fogadás is lehetséges, mikor az esemény elérhető. Az alábbi szabályok érvényesek:

 • A Speciális kombináltak legalább két speciálisan jelölt lovat foglal magába, akiknek meg kell nyerniük a saját futamukat (ha nincs másként megadva).
 • A kiválasztott lovaknak meg kell nyerniük a saját futamukat (ha nincs másként megadva).
 • Csak győzelemre leadott egyszerű fogadások fogadhatók el.
 • Azonban, ha minden nevezett ló nem-induló, akkor minden fogadás a fennmaradó kiválasztások szerint kerül elszámolásra az induló áron (SP), hacsak nem ante-post fogadásról van szó all-in vagy semmi alapon, ez esetben a fogadás vesztes.
 • Ha a nevezett ló holtversenyben végez egy másik indulóval, akkor az adott hossz alatt nyerő nevezett ló kerül győztesként kiértékelésre az eredeti tét felén.

42. EW Extra hely (1 további hely a normál feltételekhez képest)

Ezen a piacon egy további helyet kínálunk a szabványos EW feltételek felett. Ez a piac a brit lóversenyek számára készült, naponta öt vagy több versenyzővel (kivéve az Ír Köztársaságban és Észak-Írországban rendezett lóversenyeket).

A szorzók a Standard Win és EW („WEW") árakból kerülnek kiigazításra, figyelembe véve a felkínált további helyeket.

A további helyek piacának feltételeit az adott verseny standard feltételei határozzák meg, plusz egy további hely.

 • Nem kínáljuk azokon a versenyeken, amelyek „Win only" (minden további fogadás érvényességéhez először nyernie kell az agárnak) fogadások a normál feltételek alapján.
 • Ahol a WEW szabvány feltételei = 1/4 szorzó 2 hely, a Kiegészítő helyek piaca 1/4 szorzóval 3 hely.
 • Ahol a WEW szabvány feltételei = 1/4 szorzó 3 hely, a Kiegészítő helyek piaca 1/4 szorzóval 4 hely.
 • WEW versenynap = 1/5 szorzó 3 hely a További hely piac 1/5 szorzóval 4 hely WEW versenynap = 1/4 szorzó 4 hely a További hely piac 1/4 szorzóval 5 hely.

A piac mindaddig elérhető marad, amíg a nem-indulók száma megváltoztatja az adott verseny szabványos EW feltételeit, ekkor a verseny visszavonásra kerül, de a már megkötött fogadások érvényben maradnak.

Ha a versenyen az indulók száma a felkínált helyek számával egyenlő vagy kevesebb, akkor az adott piacon minden fogadás érvénytelen.

A 4. szabály szerinti levonás vonatkozik erre a piacra abban az esetben, ha a fogadás elfogadásának időpontjában rendelkezésre álló ár alapján nem indul a versenyző.

Ha egy futam résztvevőinek száma 3 vagy 4 indulóra csökken (az eredetileg 5 vagy többről), akkor az EW Extra hely piacon már megtett fogadások 1/4 szorzó 2 hely alapján kerülnek kiegyenlítésre a 4. szabály szerinti megfelelő levonás mellett a fogadás időpontjában érvényes ár alapján, amennyiben alkalmazható.

43. Biztosítási fogadások

Ezeken a piacokon kedvezményes árat kínálunk a nyertes ló megtippelésére azzal a „biztosítással”, hogy a játékos visszakapja a tétjét, ha a ló ugyan nem nyer, de a megjelölt helyen végez az adott piacon. Ezeken a piacokon a „Win only” fogadások és a holtverseny szabályai érvényesek.  Ezek a piacok a szokásos helyezési feltételek alapján kerülnek kihirdetésre. A nem-induló versenyzők esetén a 4. szabály alkalmazható a nem-induló versenyző(k) győzelmi és each way piacon a tét elhelyezésének időpontjában érvényes ára alapján. 

A fogadások kizárólag a hivatalos eredmény alapján kerülnek kiértékelésre.

a.) Két helyre szóló fogadás biztosítása: Abban az esetben, ha a második helyen végez az az agár, amelynek a győzelmére fogadott a játékos, a fogadásra tett tétet visszatérítjük. 
b.) Három helyre szóló fogadás biztosítása: Abban az esetben, ha a második vagy harmadik helyen végez az az agár, amelynek a győzelmére fogadott a játékos, a fogadásra tett tétet visszatérítjük. 
c.) Négy helyre szóló fogadás biztosítása: Abban az esetben, ha a második, harmadik vagy negyedik helyen végez az az agár, amelynek a győzelmére fogadott a játékos, a fogadásra tett tétet visszatérítjük. 

Mindhárom fenti esetben a holtverseny szabályai érvényesek.

44. X. helyen végez (2./3./4.) 

Ezeken a különálló piacokon minden egyes opcióhoz egy árat kínálunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy a ló pontosan a megadott helyezéssel végez.  Így például a „2. helyen végez” piac esetén arra fogadsz, hogy a mezőnyben melyik ló végez a második helyen. Hasonlóképpen a „3. helyen végez” piac esetén arra fogadsz, hogy a mezőnyben melyik ló végez a harmadik helyen, és így tovább.

Ezek a piacok a szokásos helyezési feltételek alapján kerülnek kihirdetésre. A nem-induló versenyzők esetén a 4. szabály alkalmazható.  A fogadások kizárólag a hivatalos eredmény alapján kerülnek kiértékelésre.

45. Each-Way (EW) Extra hely (1 további hely a normál feltételekhez képest)

Ezen a piacon egy további helyet kínálunk a szabványos EW feltételek felett. Ez a piac minden brit lóversenyen elérhető, naponta öt vagy több indulóval (az ír versenyeken nem érhető el). A szorzók a Standard Win és EW („WEW") árakból kerülnek kiigazításra, figyelembe véve a felkínált további helyeket.

A további helyek piacának feltételeit az adott verseny standard feltételei határozzák meg, plusz egy további hely.

 • Nem kínáljuk azokon a versenyeken, amelyek „Win only" (minden további fogadás érvényességéhez először nyernie kell az agárnak) fogadások a normál feltételek alapján.
 • Ahol a WEW szabvány feltételei = 1/4 szorzó 2 hely, a Kiegészítő helyek piaca 1/4 szorzóval 3 hely.
 • Ahol a WEW szabvány feltételei = 1/4 szorzó 3 hely, a Kiegészítő helyek piaca 1/4 szorzóval 4 hely.
 • WEW versenynap = 1/5 szorzó 3 hely a További hely piac 1/5 szorzóval 4 hely.
 • WEW versenynap = 1/4 szorzó 4 hely a További hely piac 1/4 szorzóval 5 hely.

A piac mindaddig elérhető marad, amíg a nem-indulók száma megváltoztatja az adott verseny szabványos EW feltételeit, ekkor a verseny visszavonásra kerül, de a már megkötött fogadások nyitva maradnak és érvényesek.

Ha a versenyen a indulók száma a felkínált helyek számával egyenlő vagy kevesebb, akkor az adott piacon minden fogadás érvénytelen. 

A 4. szabály vonatkozik erre a piacra a fogadás elhelyezésének időpontjában érvényes árak alapján abban az esetben, ha van(nak) nem-induló versenyző(k).  

Ha egy futam résztvevőinek száma 3 vagy 4 indulóra csökken (az eredetileg 5 vagy többről), akkor az EW Extra hely piacon már megtett fogadások 1/4 szorzó 2 hely alapján kerülnek kiegyenlítésre a 4. szabály szerinti megfelelő levonás mellett a nem-indulóknak a fogadás megtétele időpontjában érvényes ára alapján, amennyiben alkalmazható.

46. Ügető

 • Minden fogadás a kijelentett eredeti eredmény szerint kerül kiértékelésre.
 • A szóban forgó futam kiértékelését nem befolyásolja a későbbi eredményváltozás.
 • Minden ügetőre vonatkozó fogadást csak a megadott árakon fogadunk el – kizárólag „Win only", „Place Only" fogadásra és bármely más fogadási piacon elérhető.
 • A többszörös fogadások sztenderd akkumulátorként kerülnek kiértékelésre.

a.) "Csak nyerés" fogadások „Win only" fogadások érhetők el a weboldalainkon megjelenített összes ügetőversenyre, az „Each Way" fogadások nem érhetők el.

b.) Csak helyre történő fogadások: A „Place Only" fogadások a legtöbb ügetőversenynél elérhetők. A szabad helyek számát azonban befolyásolja az indulók száma. A feltételeink a következők:

 • Minden verseny 8, vagy több indulóval - 3 hely.
 • Minden verseny 4, 5, 6 és 7 indulóval - 2 hely.
 • Versenyek 4-nél kevesebb indulóval – Helyezésre történő fogadás nem kerül felajánlásra. Ha egy versenynek eredetileg legalább 4 vagy több indulója van, de elég nem-induló van ahhoz, hogy a mezőnyt 4-nél kevesebbre csökkentse, akkor a korábban elfogadott „Place Only" fogadások érvénytelenek lesznek, és a tétek visszatérítésre kerülnek.

c.) Daily Double: Azon kívül hogy több fogadást is tehet a szelekciók kombinálásával különféle futamokból, a Daily Double futamokon tett fogadás is lehetséges, mikor az esemény elérhető.

A Daily Double futam két speciálisan kijelölt futamot takar. A Daily Double hozama a hivatalos hozamokon alapul, nem pedig a két nyertes hozamának szorzatán.

Ha holtverseny lép fel az első helyért az egyik, vagy mindkét Daily Double futamban, akkor mindegyik érintett ló nyertesnek számít az adott futamon.

d.) Holtverseny: Holtversenynek nevezzük azt a helyzetet, amikor két, vagy több résztvevő egyszerre ér célba egy eseményen.

Amennyiben holtverseny alakul ki egy eseményen, a tét fele érvényes a megjelölt opcióra a teljes szorzóval, a tét másik fele pedig elvész. Amennyiben több mint két résztvevő ér be holtversenyben, a tét annak megfelelően kerül elosztásra.

e.) Győzelem: Ha két vagy több ló holtversenyben végez az első helyen, akkor mindegyik ló nyer.

f.) Helyezés: A holtversenyben elért helyezésekre a következő szabályok vonatkoznak:

 • Két ló holtversenyben az 1. helyért – két hely betöltése
 • Három ló holtversenyben az 1. helyért – három hely betöltése
 • Két ló holtversenyben a 2. helyért – a második és harmadik hely betöltése
 • Három ló holtversenyben a 2. helyért – a második, harmadik és negyedik hely betöltése.

g.) Nem-indulók: Nem-induló résztvevő esetén a megmaradó indulókon lévő szorzó a Tattersalls 4. (c) szabálya alapján kerül csökkentésre az alábbiak szerint.

Minden nem-induló lóra tett fogadás érvénytelennek minősül, és a tétek visszafizetésre kerülnek. A Daily Double-re tett fogadások érvénytelennek minősülnek, amennyiben bármelyik, fogadásban szereplő ló nem indul a futamon.