Általános rész

(utoljára frissítve: 2017.10.05.)

A Általános rész

A1 Alapszabályok

A1.1 Felek:

Valamennyi fogadás esetében egyrészt a cég, másrészt pedig az ügyfél (a továbbiakban „felhasználó”) között lesz megkötve.

A1.2 Ki nem fogadhat:

Bukmékerek vagy fogadásközvetítők nem jogosultak a fogadáskötésre. A felhasználó olyan eseményekre nem fogadhat, amelyek során ő a sportrendezvénynek valamilyen formában részese (a "részese" kifejezés ebben az esetben az olyan személyekre vonatkozik, akik sportvezetőként, sportolóként, vagy valamelyik résztvevő egyesület tulajdonosaként, edzőjeként vagy tisztségviselőjeként érintettek) vagy amelyek az érintett személyek megbízásából történnek. Ezen kívül a fogadás olyan ligákra, kupákra vagy egyéb eseményekre, amelyekben az illető klubja/szervezete részt vesz, nem fogadhatnak azok a személyek, akik részt vesznek az érintett eseményen. Ezen rendelkezés megsértése esetén a Társaságnak joga van arra, hogy a befizetett tétek és az esetleges nyeremények kifizetését megtagadja valamint, hogy az elhelyezett fogadást érvénytelennek nyilvánítsa. A Társaságnak nem felelőssége annak ismerete, hogy az ügyfél a fent említett csoportok egyikébe beletartozik-e. Ez azt jelenti, hogy a Társaságnak bármikor joga van az említett lépések megtételére az után, hogy az ügyfélről kiderült, hogy az említett csoportok egyikének tagja.

A1.3 Ismeretlen eredmény:

A felhasználó a fogadás megkötésekor kijelenti, hogy az adott esemény kimeneteléről nincs semmiféle tudomása.

A1.4 Nem egyértelmű fogadások:

A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármely fogadást részben vagy egészében visszautasítson, valamint hogy a nem egyértelmű fogadásokat érvénytelenítse.

A1.5 Felelősség/Adatfeldolgozás

A Társaság semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel az adatbeviteli, adatátviteli és/vagy kiértékelési hibákért. A Társaság különösen fenntartja a jogot, hogy a nyilvánvaló tévedéseket, különösen a fogadások nyereményszorzóinak bevitelénél és/vagy a fogadási eredmények kiértékelésénél (pl. a nyereményszorzók vagy események, csapatok, stb. felcserélése) utólag is helyesbítse vagy, hogy az érintett fogadásokat érvénytelennek nyilvánítsa.

Továbbá a Társaság semmilyen felelőséget nem vállal a tájékoztatásul szolgáló információk mint pl. az email-ben és SMS-ben való eredményértesítés, illetve más információs anyagok esetleges hiányosságai, pontatlanságai és nem naprakészségei miatt. Továbbá valamennyi a livescores és a statisztika menüpont alatt és az ÉLŐ-fogadás közvetítésben megjelenő információ, mint pl. játékállás kizárólag tájékoztatásul szolgál, az információk tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

A Társaság ezen kívül fenntartja a jogot, hogy fogadásokat utólag semmisnek nyilvánítson ha a felhasználó a fogadást műszaki hiba következtében nyerte meg, és a Társaság a hibá(ka)t rögzített adataival bizonyítani tudja. A műszaki hiba bizonyítása a Társaságot terheli. A fogadás/játék tétje a felhasználó számlájára visszautalásra kerül. A társaság fenntartja magának a jogot, hogy azt a felhasználót, amelyik be- vagy kifizetéskor műszaki vagy adminisztratív hibából tudatosan hasznot próbál húzni, felelőssé teheti a társaságban ebből keletkezett valamennyi kárért.

Kizárólag a Társaság által megerősített és rögzített összeg számít a tét összegének.

A1.6 Szervezett fogadás kizárása:

A felhasználónak magánszemélyként, egyénileg kell megkötnie a fogadást. Ha egy, vagy több felhasználó megpróbálná ugyanazokat a fogadásokat többször is megkötni, akkor ezek a fogadások semmisnek nyilváníthatók. Ez a szabály a már kiértékelt fogadásoknál, a hivatalos kimenetel közzététele után is alkalmazható, ha a Társaság feltételezi, hogy az ügyfelek összejátszanak, hogy több felhasználó csoportot alkotva fogad, vagy a mindenkori fogadásokat egy vagy több felhasználó rövid időn belül többször is elhelyezte.

A1.7 Fogadási csalás és játékmanipuláció:

Ha a Társaság bármely csalás és játékmanipulációt feltételez, akkor jogában áll saját belátása szerint a következőkhöz:

 1. egy rendezvény vagy egy rendezvénysorozat törlésére a saját piacokról és
 2. a rendezvény vagy a rendezvénysorozat kifizetéseinek késleltetésére és/vagy visszatartására, míg a rendezvény vagy a rendezvénysorozat integritásának megerősítése a sportegyesület részéről meg nem történik.

Ha megerősítést nyer, hogy egy rendezvény vagy egy rendezvénysorozat aktív manipulációjára került sor, akkor a Társaság további joga, hogy a megfelelő sportintézménnyel karöltve saját belátása szerint az olyan rendezvényekre leadott fogadásokat felfüggessze, melyek egy olyan személytől származnak, akit belső információkat birtokló forrásként azonosít, vagy egy olyan személytől, aki a Társaság megalapozott gyanúja szerint ezzel a személlyel kapcsolatban áll, ezzel közösen ténykedik vagy vele bármilyen módon involválva van.

A fogadással kapcsolatos csalásra, vagy a játékkal való manipulációra vonatkozó gyanú felmerülése esetén a társaság fenntartja a jogot, hogy az általa tárolt adatokat (beleértve a gyanúsítás tárgyával összegfüggésben álló fogadásokról szóló információkat) sportegyesületeknek, hatóságoknak vagy más, az ilyesfajta gyanúsítás felderítésével foglalkozó harmadik félnek kiadja.

A1.8 Életkor és cselekvőképesség:

Egy fogadás megtétele vagy egy játékban való részvétel által a felhasználó garantálja, hogy a vonatkozó nemzeti jogrendszer szerint az adott játékra előírt minimum életkort betöltötte, valamint hogy cselekvőképes.

A2 Fogadás tétje

A2.1 A fogadási tétek limitjei

A fogadás tétjét minden felhasználó a nyereményhatárok jelentette korlátozások kivételével maga szabja meg.

A2.2 Nyeremények összegének csökkentése a sportfogadási adó miatt németországi ügyfelek esetében

2012. július 1-én a német hatóságok bevezették a fogadási tétek adózását sportfogadások esetében. A lóverseny-fogadásról és lottójátékról szóló törvény 17-es §-a értelmében a fogadási tétek után a tét 5%-ának megfelelő adó fizetendő. Nyertes fogadások esetében az ügyfél adó-hozzájárulást fizet, amelynek összege a nyereményből kerül levonásra. A hozzájárulás mértéke a bruttó nyeremény (tét * nyereményszorzó) 5%-a. Amint az adó-hozzájárulás összege levonásra került a bruttó nyereményből, a nettó nyereményt jóváírjuk az ügyfél számláján. Ezt az összeget olyan felhasználók kötelesek megfizetni, akiknek állandó lakhelye Németország területén található, valamint azon felhasználók is, akik a fogadás megtételének pillanatában Németország területén tartózkodnak. Mindez nem vonatkozik azon felhasználókra, akik a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül teszik meg fogadásukat. Adózási okokból a társaság jogosult földrajzi helymeghatározó technológia használatára a felhasználó tartózkodási helyének meghatározása céljából a fogadás megtételének pillanatában, valamint az adatok elmentésére is, hogy a jövőben felhasználja azokat az adó kiszámításához, illetve a pénzügyi hatóságok rendelkezésére bocsájthassa. Továbbá a társaság törvényes kérésre köteles az adatokat közzétenni.

A bekezdés első mondatában, illetve a A2.2-es pontban leírtakkal egyetértésben a nyeremények 5%-át levonjuk a Németországban állandó lakhellyel rendelkező , illetve a fogadás megtételének pillanatában Németországban tartózkozó felhasználóinktól.

A2.3 Számlaegyenleg

A fogadás érvényességének feltétele, hogy a fogadás beérkezésének határideje előtt - a 2.4-es bekezdésben írottak szerint - a felhasználó számláján a tét, és az A2.2-es pontban leírt adó összegét fedező egyenleg legyen.

A2.4 Teljes fedezet

Amennyiben a számlán lévő összeg nem fedezi teljes mértékben a téteket és a hiányzó összeget a felhasználó nem utalja át idejében, akkor a Társaság a fogadásokat azok beérkezésének sorrendjében addig fogadja el, amíg az egyes fogadások tétjét a számlán lévő összeg teljes mértékben fedezi.

A2.5 Részleges fedezet

Ha egy fogadás tétjét a számla egyenlege csak részben fedezi, akkor a fogadás a számlán lévő egyenleg értékében lesz megkötve.

A3 Fogadáskötés

A3.1 Visszaigazolás:

A fogadáskötés megtörtént, amint a Társaság azt megerősítette. A megerősítés megtörtént, ha a fogadás a felhasználó számláján a "Fogadásaim" menüpont alatt megjelenik. Előfordulhat, hogy egyes esetekben a fogadás elhelyezése késedelemmel jár. Amennyiben kétséges a fogadás megkötésének időpontja, akkor az az időpont számít, amikor a fogadás beérkezett a Társasághoz. Ha az ügyfél bármilyen okból kifolyólag nem kap visszaigazoló üzenetet, a fogadás akkor is visszaigazoltnak tekintendő, ha a fogadás a felhasználó számláján megjelenik a „Fogadásaim” menüpont alatt. A Társaság abból indul ki, hogy a felhasználó a fogadások elhelyezésekor elfogadja a Társaság „Általános Szerződési Feltételeit".

A3.2 Érvénytelen / Semmis fogadások:

Érvénytelennek, vagy semmisnek (pl. az esemény elmaradása) nyilvánított fogadásokat 1,00-szeres nyereményszorzóval értékelünk. Egyszeri tét fogadásoknál ez gyakorlatilag egyet jelent a fogadás tétjének visszautalásával a felhasználó számlájára. Kombinált, illetve összetett fogadásoknál ez annyit jelent, hogy a kombinált fogadás össznyereményszorzója az érvénytelennek nyilvánított fogadás nyereményszorzója nélkül kerül kiszámításra, és a tét nem lesz visszautalva. Tehát az összetett fogadást még mindig meg lehet nyerni, amennyiben az összes többi részfogadás nyerő.

A3.3 Late bet:

Ha a fogadáskötésre bármilyen okból a megfogadott esemény kezdete után kerül sor - az élő- fogadások kivételével -, akkor a fogadás érvénytelen. A fogadás kiértékelése 1,00-szeres nyereményszorzóval történik. Az élő-fogadásoknál valamennyi fogadás, amely a Társasághoz az eredmények nyilvánossá tétele után érkezik be, érvénytelen és 1,00-es nyereményszorzóval kerül kiértékelésre.

A3.4 Határidő:

A fogadások megtételére vonatkozó határidőket minden esetben a Társaság határozza meg.

A3.5 Elfogadás megtagadása:

A Társaság indoklás nélkül megtagadhatja a fogadások elfogadását.

A3.6 Elfogadott fogadások:

Idejében megkötött és elfogadott fogadásokat - kivéve a jelen Szerződési Feltételekben felsorolt eseteket - nem lehet visszavonni vagy módosítani. Kizárólag a felhasználó feladata biztosítani, hogy a fogadásánál megtett adatok helyesek legyenek.

A3.7 Korai információ kimenetelről:

Ha a fogadás beérkezési határideje előtt olyan információk kerülnek nyilvánosságra, amelyek révén a fogadás eredménye egyértelműen meghatározható, akkor a Társaság módosítja a fogadás beérkezési határidejét vagy törli a fogadást. A törölt fogadások 1,00-szeres nyereményszorzóval kerülnek kiértékelésre.

A3.8 Hibák:

A Társaság nem vállal felelősséget adatbeviteli, -átviteli és/vagy kiértékelési hibákért. A Társaság különösen fenntartja a jogot, hogy a fogadások nyereményszorzóinak bevitelénél és/vagy a fogadási eredmények kiértékelésénél (pl. a nyereményszorzók vagy események, csapatok, stb. felcserélése) történt nyilvánvaló tévedéseket utólag is helyesbítse vagy az érintett fogadásokat érvénytelennek nyilvánítsa. Továbbá a Társaság nem vállal felelősséget az általa felkínált tájékoztató jellegű szolgáltatás, mint például az SMS-ben vagy e- mailben való eredményértesítés keretében adott információk helyességéért, teljességéért és naprakészségéért. A fogadás tétjének kizárólag a Társaság által megerősített és regisztrált összeg minősül. Amennyiben a hibás esemény/fogadás törlésre kerül, akkor minden fogadás semmisnek nyilvánul és „nyert”-ként kerül értékelésre, 1,00-szeres nyereményszorzóval. Kivétel csak akkor van, ha a fogadást Ingyenes fogadással (FreeBet) teszi meg. További információk a Ingyenes fogadásokról (FreeBet) itt találhatóak.

A4 Nyereménykiszámítás

A4.1 Kiszámítás:

A rögzített (fix) nyereményszorzós fogadásoknál a nyeremény a feltett összeg és a rögzített nyereményszorzó szorzata.

A 2.2A pontban leírtak értelmében a Németországban állandó lakhellyel rendelkező, vagy a fogadás megtételének pillanatában Németországban tartózkodó felhasználók nyereményeiből levonjuk a sportfogadási adó összegét.
Az élő-fogadások esetében az Ügyfél elfogadhatja a szorzók változásait a fogadási folyamat alatt. A szorzók változásai alatt azt értjük, hogy a fogadás kiválasztása és a fogadás elfogadása között eltelt idő alatt a szorzók megváltoznak. Az aktuális szorzók a fogadás összegzése alatt láthatóak. Ha az Ügyfél nem kap a fogadás megerősítéséről szóló felhívást, akkor a fogadás továbbra is érvényes és a „Fogadásaim” menüpont alatt megtekinthető.
További információkat az élő-fogadások fogadószelvénye alatt kaphat.

A4.2 Kifizetés:

Nyereményeket csak a nyereményhatárokig (v.ö. A.4.3. és A.4.4. bekezdés) fizetünk ki. Ha egy felhasználó olyan fogadást köt, amelynek kifizetése a nyereményhatárt meghaladná, a Társaság nem áll jót a limitet meghaladó összegért. Ebben az esetben a kifizetéseket a nyereményhatároknak megfelelően csökkentjük. Ez akkor is érvényes, ha a Társaság a fogadás megkötésekor nem hívta fel a felhasználó figyelmét, hogy a fogadás elhelyezésével várhatóan túl fogja lépni a nyereményhatárt.

A4.3 Nyereménylimitek:

A valódi pénzzel kötött fogadásokra a következő nyereménylimitek érvényesek:

A4.3.1 Felhasználónként hetente:

A felhasználónként hetente (hétfő 0:00-tól vasárnap 23:59-ig) érvényes nyereménylimitek a következők: EUR 250,000.

Ezek a limitek csak hozzávetőleges értékek, mivel a limit a valutaárfolyam-ingadozásoktól függ.

A4.3.2 Felhasználónként fogadásonként:

Felhasználónként és fogadásonként érvényes nyereménylimitek a következők: CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, EEK 150,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000..

Ezek a limitek csak hozzávetőleges értékek, mivel a limit a valutaárfolyam-ingadozásoktól függ. Amennyiben egy felhasználó az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései ellenére több számlát nyitott és ezeken fogadásokat kötött, és a Társaság ezeket a fogadásokat nem törölte, úgy a nyereményhatár az ezen fogadásokból elért nyeremények összegére vonatkozik.

A4.4 Egyéb nyereménylimitek:

A Társaság fenntartja a jogot, hogy az A4.3.1 és az A4.3.2 bekezdésben írottaktól eltérő nyereményhatárokat és/vagy egyes felhasználók esetében különleges nyereményhatárokat állapítson meg.

A4.5 Speciális nyereménylimitek

A speciális nyereménylimitek a mérkőzés előtti fogadásokra érvényesek bizonyos sportágakban, eseményeken és fogadási típusoknál, az alábbiak szerint:

Sportág Bajnokság/verseny (CSAK MECCS ELŐTTI FOGADÁS – MINDEN ÉLŐ FOGADÁS 10.000 EURÓ) Fogadási típus (minden mérkőzésekkel kapcsolatos fogadási típus csak a rendes játékidő utáni eredményekre vonatkozik, nem megadott szakaszokra) Limit
Labdarúgás
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division(ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Bajnokok Ligája (csoportkör és egyenes kieséses szakasz)
 • Világbajnokság és Európa-bajnokság (döntő torna)
 • 1X2
 • A bajnokság vagy a torna győztese (CSAK a listán szereplő bajnokságokban)
EUR 250,000
 • Hendikep
 • Összes gól (CSAK a listán szereplő bajnokságokban)
EUR 100,000
Tenisz
 • Grand Slam-tornák (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open)
 • Kétesély
 • Tornagyőztes (CSAK Grand Slam-tornákon)
EUR 100,000
Kosárlabda
 • NBA
 • Kétesély
 • Hendikep
 • A bajnokság győztese
EUR 250,000
 • Összes pont
EUR 100,000
 • Euroliga
 • Kétesély
 • Hendikep
 • Tornagyőztes
EUR 100,000
Jégkorong
 • NHL
 • Kétesély
 • Háromesély
 • Stanley Kupa-győztes
EUR 250,000
 • Összes pont
EUR 100,000
Baseball
 • MLB
 • Kétesély
 • World Series-győztes
EUR 250,000
 • Összes Run
EUR 100,000
Amerikai futball
 • NFL
 • Kétesély
 • Hendikep
 • Superbowl-győztes
EUR 250,000
 • Összes pont
EUR 100,000

Kombinált fogadások: Amennyiben egy kombinált fogadás elemeire különböző nyereménylimitek vonatkoznak, a kombinált fogadás nyereménylimitére a legalacsonyabb nyereménylimit vonatkozik.

Amennyiben a felhasználó számlájára a bekezdésben megjelölt limiteket meghaladó nyereményt kellene jóváírni, a társaság fenntartja a jogot, hogy a limit feletti összeget visszavegye.

A4.6 Csökkentett fogadási tét:

Ha egy felhasználó több azonos fogadást köt (egyszeri tét és összetett fogadásokat kombinálva is), amelyek össznyereménye meghaladja az A4.3 vagy az A4.4 bekezdésben megjelölt nyereményhatárt, akkor a Társaság fenntartja a jogot, hogy a fogadások tétjét olyan mértékben csökkentse, amely a nyereményhatár(ok) betartásához szükséges.

A4.7 Felhasználó veszteség elleni védelme:

Amennyiben egy felhasználó négy héten belül 5000 eurót vagy többet veszítene, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a felhasználó védelme érdekében megfelelő intézkedésekhez folyamodjon.

A5 Élő videó

Az élőben fogadásoknál rendszeresen kínálunk videó-stream szolgáltatást a sportesemények élő közvetítéseivel. Kattintson ide a Használati feltételekért.

B Fogadás eredménye

B1 Általános fogadási szabályok

B1.1 Speciális sportok szabályai (B2):

Bizonyos sportágaknál és fogadásoknál ezen szabályok kivételei vagy variációi fordulhatnak elő. A felhasználónak ezért mindig ellenőriznie kell az egyes sportágakra vonatkozó szabályokat – a „Speciális szabályok ” oldalon –, mivel ezek a konkrét szabályok felülírják az általános fogadási szabályokat.

B1.2 Minden fogadás áll („All bets stand“):

Amennyiben – a lent felsorolt kivételes esetekben, a fogadási ajánlatban vagy az egyes sportágak speciális szabályaiban – nincs másként meghatározva, úgy minden fogadásra érvényes a „minden fogadás áll” („All bets stand“) alapszabály. Ez annyit jelent, hogy ha az atléta (vagy csapat, vagy ló stb.), akire fogadtak, bármilyen okból nem vesz részt az eseményen, a fogadás elveszett, amennyiben az eseményre sor kerül. A fogadásokat csak kivételesen nyilvánítjuk ki semmisnek, különösen a következő esetekben:

 • Az esemény/bajnokság elmarad.
 • Az eseményt/bajnokságot érvénytelennek nyilvánítják. A helyszín megváltozik.
 • Az eseményt/bajnokságot félbeszakítják vagy elhalasztják, és az eredeti kezdési időponttól számított legkésőbb 72 óra elteltével nem tartják meg.
 • Élő fogadások: Élő fogadásoknál (lásd a B1.8 szabályt is) ha valaki "nem induló", akkor a választásra irányuló minden fogadás semmis.
 • Head to Head (H2H) fogadások: Ha egy vagy több résztvevő azelőtt visszalép, hogy megkezdte volna az eseményen/bajnokságon való részvételt.

B1.3 A csapatok megjelenési sorrendje:

A csapatok megjelenési sorrendje megegyezik az érintett verseny hivatalos menetrendjével. Előfordulhat azonban, hogy kivételes esetekben a hivatalosan idegenben játszó csapatot otthoni csapatként tüntetjük fel. A "Minden fogadás áll" szabály továbbra is érvényes.

B1.4 Eldöntött fogadások:

Minden eldöntött (azaz ismert kimenetelű) fogadás érvényes és a feltételeknek megfelelően kerül kifizetésre, akkor is, ha a versenyt/bajnokságot később bármikor lemondják.

B1.5 Változtatás (24-órás szabály):

A Társaság csak a játékmezőn vagy -térben elért eredményeket ismeri el. A sportbíróság vagy bármely más bíróság fegyelmi eljárásából származó eredmények nem mérvadók. Sportszabályok megsértése esetén a Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket befagyassza és visszatartsa.

Kivétel: valamennyi fogadás, amely egy esemény/bajnokság végeredményére vonatkozik, az esemény/bajnokság mindenkori sportágának hivatalos szervezete által közzétett eredmény után kerül kiértékelésre – általában közvetlenül az esemény után. Ha a hivatalos szervezet a hivatalos eredményt az eredeti döntés után 24 órán belül megváltoztatja, akkor a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a kifizetéseket ennek megfelelően megváltoztassa, azaz a már kifizetett nyereményeket visszavonja és a fogadásokat a megváltoztatott eredményeknek megfelelően újra kiértékelje. Ha egy esemény bármilyen okból kifolyólag (pl. rossz időjárás vagy nézőtéri rendbontás stb. miatt) nem szabályosan fejeződik be, de a hivatalos szervezet 24 órán belül hivatalos eredményt tesz közzé, akkor csak a győztesre tett fogadások kerülnek kiértékelésre. Ha a sportág/liga/esemény hivatalos szervezete nem tesz közzé eredményt 24 órán belül az esemény vége után, akkor a felfüggesztés időpontjában még befejezetlen valamennyi fogadás semmisnek nyilvánul. Ez a szabály a hosszú távú fogadásokra is érvényes. A rangsorolásban az esemény befejezése után 24 órával később, bármilyen okból tett változtatások nem mérvadók a fogadás kimenetelének eldöntésében.

B1.6 Elhalasztás szabálya

Minden törölt vagy elhalasztott fogadási esemény esetében minden a meghirdetett időpont előtt leadott fogadás érvénytelen. Minden olyan fogadás érvényben marad, melyet a meghirdetett időpont előtt adtak le, és még ugyan azon a napon megrendezésre kerül (helyi idő szerint). Az egyetlen kivétel, ha a mérkőzés egy előre meghatározott időtartamú torna alatt kerül megrendezésre, mint pl. az Olimpia, Európabajnoki döntő, világbajnoki döntő, Roland Garros, Wimbledon stb., melyeken a fogadás érvényben marad (ez nem érvényes a nem tenisz selejtező mérkőzésekre, melyeket a meghatározott időtartamú tornán kívül rendeznek meg). Lásd az egyes sport-szabályokat, melyek ezen felül érvényben vannak. Ha a kezdés időpontja nem ismert, de a fogadás már elérhető, akkor az esemény megjelölésre kerül „időpont megerősítésre vár” kiterjesztéssel. Minden ilyen esemény és piac esetében a helyes kezdési időpont megadása megtörténik, amint az elérhetővé válik. Az ilyen eseményekre leadott fogadás akkor is érvényes, ha a feltételezett kezdési időpont nem felel meg a tényleges kezdési időpontnak.

B1.7 Összetett fogadások:

B1.7.1 Nem mindenki indul:

Ha egy összetett fogadásban az a játékos, akire fogadtak nem vesz részt az eseményen (a B1.2 pont alatt említett „Minden fogadás áll” szabály kivételével), vagy ha egy kiválasztott eseményt lemondanak, félbeszakítanak vagy törölnek, vagy az bármilyen más okból nem kerül megrendezésre, és az adott esemény megismétlése sem következik be 72 órán belül, akkor ezt a fogadást „nyertesként” 1,00-szeres nyereményszorzóval értékeljük. Az összetett fogadások így még mindig megnyerhetők, a többi részeredménytől függően.

B1.7.2 Összefüggő fogadások:

A felhasználó nem kombinálhat (parlay) egymással összefüggő fogadásokat ugyanarra az eseményre. Összefüggő fogadások azok, amelyek kimenetele egymástól függ.

Például:

 • 1. fogadás: A „Melyik csapat lövi a következő gólt?” fogadásnál a következő eredményekre lehet fogadni:
  • “A csapat”
  • “B csapat”
  • “Nem lesz gól”
 • 2. fogadás: A „Mikor lövik a következő gólt?” fogadásnál a következő eredményekre lehet fogadni:
  • „X időpont"
  • „Y időpont"
  • „Nem lesz gól"
 • Mivel a „Nem lesz gól” választás mindkét fogadásra kihat, ez a két fogadás egymással összefügg.

Az összefüggő fogadások nem feltétlenül tartalmazzák ugyanazt az eredményt vagy utalnak ugyanarra a történésre. Mivel nem mindig egyértelmű, hogy a fogadások összefüggnek-e, a Társaság fenntartja a jogot, hogy eldöntse, melyik fogadásokat tekinti összefüggőnek. Ha egy, két vagy több összefüggő fogadást tartalmazó összetett fogadás hibásan elfogadásra került, akkor a Társaság fenntartja a jogot, hogy a fogadást érvénytelennek nyilvánítsa (lásd A3.2 Érvénytelen/semmis fogadások).

B1.8 Több azonos helyezés és döntetlen (Dead Heat):

Akkor beszélünk több azonos (ex-aequo) helyezésről, ha több atléta vagy csapat ugyanazon a helyen végez. Ha egy esemény több azonos (ex-aequo) helyezéssel vagy holtversennyel (döntetlennel) végződik, és az "Ex-aequo" vagy "Döntetlen" választás nem szerepelt a fogadási lehetőségek között, akkor a nyeremények kiszámítása a következő szabály szerint történik: a fogadások nyereményszorzóit (az európai, a tízes számrendszeren alapuló nyereményszorzó) elosztjuk a nyerő tippváltozatoknak a számával, majd megszorozzuk a mindenkori fogadási tétekkel. A nyereménykiszámításnak ez a módja a nyereményszorzók megadásának minden változatára (EU, UK, US) alkalmazható. A fent említett eseteket a felhasználó fogadói számláján a "Fogadásaim" menüpont alatt a "d/h" (a "dead heat" angol rövidítése) kiegészítéssel jelezzük.

Ha nincs másképp megadva, akkor ez a szabály minden esetben érvényes, melyben kettő vagy több fogadási lehetőség nyereményszorzóként van megállapítva.

 

Például: egy sífutam az A résztvevő (4,60 nyereményszorzó) és a B résztvevő (9,00 nyereményszorzó) ex-aequo-győzelmével ér véget. Azon Felhasználók, akik 10 euróval fogadtak az A résztvevő győzelmére 23 eurót kapnak (nyereményszorzó x tét : a nyerő tippváltozatok száma = 4,60 x 10 : 2). Azon Felhasználók nyereménye, akik 10 euróval fogadtak a B résztvevő győzelmére 45 euró (9,00 x 10 : 2).

B1.9 Élő-fogadások:

B1.9.1 Magyarázat:

Az élő-fogadások a rendezvény megkezdése előtt és az esemény alatt is megköthetők egy külön „élő-fogadás” platformon. A szorzók folyamatosan változnak, hogy a játék aktuális menetét tükrözzék. Az Ügyfél kiválaszthatja a „minden fogadás-változás elfogadása” vagy a „csak magasabb szorzók elfogadása” opciók közül a megfelelőt, hogy nem maradjon le egy tipp leadásáról sem a szorzók változása miatt.
További információkat az élő-fogadások fogadószelvénye alatt kaphat.

B1.9.2 Eredmények:

Az élő-fogadások "megnyerése" vagy "elvesztése" szempontjából a közvetlenül a fogadás befejezése után nyilvánosságra hozott eredmények az irányadók. Utólagos módosítások (pl. "zöld asztalnál" született döntések) nincsenek befolyással a kínálatban szereplő élő-fogadás kiértékelésére. Az élő-fogadások a Társaság saját statisztikái alapján kerülnek elszámolásra, melyek a tényleges játékmeneten alapulnak. Az élő-fogadások során ellentétes utalás hiányában minden "nem induló" versenyzőre kötött fogadás semmissé válik.

B1.9.3 Általános szabályok:

Az élő-fogadásokra a játék-kiértékelésre vonatkozó „Általános fogadási szabályok (B1)” is érvényesek. Kivételt képeznek az olyan speciális fogadások, amelyek eredménye már a megszakítás előtt eldőlt. Ezek érvényesnek nyilvánulnak.

B1.10 Játékidők:

Azoknál a sportágaknál ahol a sportág játékszabályai szerint egy bizonyos játékidő meg van határozva a rendes játékidő (inkluzíve az esetleges hosszabbítás) alatt elért eredmény az irányadó. Esetleges 2x15 perces hosszabbításoknak, vagy 11-es rúgásoknak alapvetően nincs befolyásuk a kifizetésekre. A Társaság az esetleges egyedi kivételeket külön közli, vagy ezek az egyes sportágak speciális szabályaiban találhatók.

A Sportingbet nem tudja garantálni, hogy egy esemény rendes játékideje megegyezik az adott sportág szabályaiban meghatározott játékidővel (pl. labdarúgó edzőmérkőzések esetén). A módosuló játékidőket előre közöljük, amennyiben tudomásunk van róla, minden tét minden esetben érvényes.

B1.11 Kizárások:

Az esemény/bajnokság végeredményére vonatkozó valamennyi fogadás esetében vesztesnek számít bármely olyan játékos/versenyző/csapat, amelyet az esemény/bajnokság utáni 24 órán belül bármilyen okból kizárnak.

B1.12 Fogadások típusai

B1.12.1 Páros vagy páratlan fogadás:

Ha az eredmény „0”, akkor a fogadások „páros”-ként kerülnek értékelésre.

B1.12.2 Hendikep/Spread:

A fogadások csak akkor érvényesek, ha az esemény befejeződik.

B1.12.3 Összpontszámra való fogadás (Minden „Fölött” és „Alatt” opciót tartalmazó fogadás):

Minden fogadás érvénytelen, ha az esemény félbemarad a befejezés előtt, kivéve, ha a legmagasabb fogadható összpontszámot már elérték - ekkor minden fogadás érvényes.

B1.12.4 Head to Head (H2H) fogadás:

 • Egy esemény: Ha egy vagy több résztvevő azelőtt visszalép, hogy megkezdte volna az eseményen való részvételt, akkor minden fogadás semmisnek nyilvánul. Ha egy résztvevőt kizárnak vagy bármilyen okból nem fejezi be az eseményt, akkor ez a résztvevő „vesztes”-nek minősül. Ha a Head to Head fogadás minden résztvevőjét kizárják vagy nem fejezik be az eseményt, akkor minden fogadás semmisnek nyilvánul. Ha két vagy több résztvevő ugyanazon a helyen végez, akkor a „Dead Heat” szabály (B1.7) lép érvénybe.
 • Bajnokság: Ez a szabály vonatkozik minden egyenes kieséssel, körmérkőzéses rendszerben, vagy a kettő kombinációjában játszott bajnokságra. Az a résztvevő a győztes, aki a bajnokság végső rangsorolásában az első helyezést érte el. Ha nincsen hivatalos rangsorolás, akkor a legutolsó sikeresen befejezett mérkőzés/szakasz számít végsőnek. Ha két vagy több résztvevő ugyanazt a helyezést éri el a bajnokságban, vagy az utolsó sikeresen befejezett mérkőzésük/szakaszuk azonos, akkor a dead heat szabályok lépnek érvénybe. Ha egy vagy több résztvevő azelőtt visszalép, hogy megkezdték volna a bajnokságon való részvételt, akkor minden fogadás semmisnek nyilvánul.

B1.12.5 Fogadás érmék számára:

Minden érmék számára kötött fogadás az esemény végén (pl. olimpiai játékok, világbajnokságok,...) a hivatalos érmetáblázaton közzétett eredmény szerint kerül rendezésre. Bármely hivatalos szerv által a későbbiekben kivitelezett esetleges módosítás a fogadás szempontjából nem mérvadó.

Csapatérmék: minden érme, ami egy esemény során a csapat/nemzet által lett megnyerve, egy érmének számít függetlenül attól, hogy a csapat hány tagból áll.

B1.12.6 Kinevezett döntősök:

Azok a játékosok/csapatok számítanak döntősöknek, akik valóban részt vesznek a döntőn, függetlenül attól, hogy hogyan kerültek a döntőbe, ideértve a hivatalos szervezetek által hozott döntéseket is.

B1.12.7 Egy másik résztvevő/a mezőny:

Ha egy fogadásnál az "egy másik résztvevő", "a mezőny" vagy hasonló olvasható, akkor ez az opció minden résztvevőt magába foglal, kivéve azokat, akik nevesítve lettek - függetlenül attól, hogy ezekhez lettek e szorzók hozzárendelve, vagy sem.

B1.12.8 Megnövelt nyereményszorzójú speciális fogadások:

Minden olyan fogadás esetében, amely egynél több eseményre vonatkozik, minden érintett eseménynek legkéeőbb az eredeti kezdési időponttól számított 72 órán belül el kell kezdődnie ahhoz, hogy a fogadás érvényes legyen.

Amennyiben legalább egy érintett esemény nem kezdődik el az eredeti kezdési időponttól számított 72 órán belül, vagy nem fejeződik be oly módon, hogy hivatalos végeredményt lehessen hirdetni, az érintett 'megnövelt nyereményszorzójú speciális fogadás' érvénytelen.

Ez a szabály nem vonatkozik a kombinált fogadásokra.

B1.12.9 "Money Back" speciális fogadások:

Minden olyan fogadásra, amely a "Money Back speciális fogadások" keretében kerül sor, az alábbi szabályok vonatkoznak:

 • Maximális tét: a felhasználók legfeljebb 100 euróval (vagy ennek megfelelő összeggel más pénznemben) fogadhadtnak minden piacon, amennyiben az egyedi szabályok másként nem rendelkeznek.
 • Amennyiben teljesül a feltüntetett feltétel, a vesztes fogadások tétjeit visszakapja az ügyfél.
 • Amennyiben a fogadások tétje meghaladja a maximális tétet, csak a maximális tét összege jár vissza.
 • A visszatérített vesztes tétek a számlán 'törölt'-ként jelennek meg.
 • A ‘Money Back’ fogadások csak egyszerű fogadásként tehetők meg. Amennyiben egy ‘Money Back’ fogadás kombinációs fogadásként szerepel, a fogadás elveszítése esetén nem jár visszatérítés.

B2 Különleges szabályok

Itt megtalálja az egyes sportágak Különleges szabályait.