Ultimate Texas Hold'em

Játékszabályok

Az Ultimate Texas Hold'em a népszerű Texas Hold'em póker változata. Az Ultimate Texas Hold'em abban különbözik a Texas Hold'emtől, hogy inkább az osztó ellen folyik a játék, nem pedig a többi játékos ellen.

A Ultimate Texas Hold'em játék célja az osztó kéz legyőzése a lehető legjobb ötlapos kéz megszerzésével úgy, hogy két lap a játékosnak osztott lap, öt pedig közös lap.

Egy Ultimate Texas Hold'em asztalnál korlátlan számú játékos játszhat egyidejűleg. Egy játékos egyszerre csak egy helyet foglalhat el az asztalnál.

Az Ultimate Texas Hold'em et 52 lapos francia kártyával játsszák (a joker lapok nélkül). A kártyákat minden kör után megkeverik.

A kör elején helyezze el tétjét az ANTE téthelyre. Miután ANTE tétjét megtette, a rendszer automatikusan megteszi az egyenértékű BLIND tétet.

Az osztó két lapot oszt Önnek lapjával fölfelé, két lapot pedig az osztónak lapjával lefelé. Egy rövid szünet után az osztó három közös lapot oszt lapjával fölfelé az asztal közepére („Flop”). Ezután az osztó kiosztja a két utolsó közös lapot („Turn” és „River”).

A legjobb ötlapos kéz összeállításának érdekében Ön és az osztó is felhasználhatja saját lapjait és a közös lapokat is.

A játék szünetei alatt dönthet az EMELÉS vagy a PASSZ mellett.

A nyertes megnevezéséhez a legjobb játszó kezet hozzák létre, és hasonlítják össze az Ön és az osztó esetében, a hét elérhető lapból ötöt használva fel.

Külön tétek

TRIPS TÉT

A TRIPS egy választható külön tét, melyet a kör megkezdése előtt tehet meg. TRIPS tétjével akkor nyer, ha az utolsó ötlapos keze hármas (drill) vagy annál erősebb.

TRIPS tétjét a világító TRIPS téthelyen tegye meg, miután ANTE tétjét elfogadták. TRIPS tétjével akkor nyer, ha a legjobb keze hármas (drill) vagy annál erősebb.

Az összes tétet a fogadási idő lejárta előtt kell megtenni. A fogadási idő lejárta után az osztó osztani kezd. A játékkör alatt lehetősége lesz döntéseket hozni, de ezek a döntések nem befolyásolják TRIPS tétjének kimenetelét.

A kör végén az osztó az összes lapját felfordítja, és bemondja az eredményt. A nyertes játékosokat egy animáció értesíti.

Nyerő kezek

Az egyes lapok rangsora csökkenő sorrendben: Ász (magas vagy alacsony), király, dáma, jumbó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 és 2.
Az ász a legnagyobb értékű lap lehet egy A, K, Q, J, 10 sorban, vagy a legalacsonyabb értékű a 5, 4, 3, 2, A sorban.

Lehetséges kezek a legmagasabb kifizetéstől a legalacsonyabbig:

Royal Flöss: az ászt, a királyt, a dámát, a bubit és a 10-est ugyanabból a színből tartalmazó színsor.

Színsor: olyan kéz, amely öt lapot tartalmaz egy sorozatban, mindegyiket ugyanabból a színből, például: kilenc, nyolc, hét, hat és öt, mindegyik kőr.

Négyes: olyan kéz, amely négy azonos rangú lapot és egy bármely más lapot tartalmaz. Például négy ász egy négyest tesz ki. A magasabb rangsorú lapokból álló négyes nyer az alacsonyabb rangsorúakkal szemben.

Full: olyan kéz, amely három azonos rangú egyező lapot és két eltérő rangú egyező lapot tartalmaz, pl. három királyt és két hatost. Két full közül az nyer, amelyben magasabb rangú három lap van.

Szín: olyan kéz, amelyben mind az öt lap azonos színből való, de nem sorrendben, pl. öt lap, mindegyik treff. Két szín összehasonlítása úgy történik, mintha magas lapú kezek lennének; mindkettőben a legmagasabb rangsorú lapot hasonlítják össze, és így határozzák meg a nyertest. Ha mindkét kézben ugyanolyan magas lap van, a második legmagasabb rangsorú lapot hasonlítják össze, és így tovább, amíg különbséget nem találnak.

Sor: olyan kéz, amely egymást követő sorrendben tartalmaz öt lapot legalább két különböző színből, pl. kilenc, nyolc, hét, hat és öt két vagy több színből. Két sort úgy rangsorolnak, hogy összehasonlítják a legmagasabb lapjukat. Ugyanolyan magas lapot tartalmazó két sor egyenértékű, mivel a színnel nem különböztetik meg azokat.

Hármas: olyan kéz, amely három azonos rangsorú lapot tartalmaz, illetve két olyan lapot, amely nem a hárommal megegyező rangsorú, vagy egymással azonos rangsorú. Például ha egy játékos három királyt tart a kezében, akkor az egy hármas. A magasabb értékű hármas győz az alacsonyabb értékű felett. Ha két kéz azonos értékű hármast tartalmaz, a kickerek összehasonlítása révén kerülhető el a döntetlen.

Két pár: olyan kéz, amely két, azonos rangsorú lapot, valamint két más rangsorú lapot (amelyek egymással megegyező, de az első párétól eltérő rangsorúak), plusz egy bármely más lapot tartalmaz, amelynek rangsora egyik páréval sem azonos. Példa erre, ha két ász és két király van egy kézben. Két olyan kezet, amelynek mindegyike két párt tart, a magasabb rangsorú lappár összehasonlításával lehet rangsorolni, és a kettő közül a magasabb nyer. Ha mindkét kézben ugyanolyan rangsorú pár van, a második lappárt hasonlítják össze. Ha mindkét kézben ugyanaz a két lappár van, a kicker határozza meg a nyertest.

Pár: olyan kéz, amely két azonos rangsorú lapot (pl. két királyt) tartalmaz, plusz három olyan lapot, amely nem azonos rangsorú, és egymással sem egyenlő rangúak. A pár a legalacsonyabb kéz, amelyre jár kifizetés. A magasabb rangsorú pár nyer az alacsonyabb párral szemben.  Ha két kéznek azonos párja van, a nyertes meghatározásához a kickert hasonlítják össze csökkenő sorrendben.

Magas lap: egy olyan öt lapból álló póker kéz, amelyben a lapok egyik fenti követelménynek sem felelnek meg. Lényegében nem jön létre kéz, és csak a játékos kezében lévő legmagasabb lapnak van jelentősége.

A játék kimenetele

Az osztónak egy pár 4-essel vagy magasabb lappal kell rendelkeznie a minősítéshez.

Az osztó kezét hasonlítják az Ön kezéhez:

 • Ha az osztónak erősebb keze van, Ön elveszti ANTE, PLAY és BLIND tétjeit, valamint az össze külön tétjét is.
 • Ha Önnek van erősebb keze, az ANTE és PLAY tétek 1:1 arányban, a BLIND tét pedig a BLIND kifizetési szabályok alapján kerül kifizetésre.
 • Ha az osztóval azonos értékű keze van, visszakapja ANTE, PLAY és BLIND tétjeit („Döntetlen”).

Ha az osztó keze nincs minősítve, Ön visszakapja ANTE tétjét („Döntetlen”), és az Ön keze az osztó kezéhez lesz hasonlítva, hogy kiderüljön, jogosult-e a PLAY és BLIND kifizetésére:

 • Ha az Ön keze erősebb, mint az osztóé, Ön visszakapja ANTE tétjét („Döntetlen”), és a kifizetési táblázat alapján megkapja a PLAY és a BLIND kifizetéseket.
 • Ha az osztó keze erősebb, mint az Öné, Ön visszakapja ANTE tétjét („Döntetlen”), azonban a PLAY és BLIND kifizetéseket nem kapja meg.
 • Ha az Ön keze és az osztó keze azonos értékű, visszakapja ANTE, PLAY és BLIND tétjeit.
 • Q, J, 10, 9, 8 beats a flush of 10,

A TRIPS tét az osztó kéz felfedése után kerülhet kifizetésre. Az Ön TRIPS kifizetése az Ön legjobb keze és a TRIPS kifizetési táblázat alapján kerül meghatározásra. A játék aktuális kimenetele (éppen nyerésre vagy vesztésre áll-e az osztóval szemben) nem befolyásolja az Ön TRIPS kifizetését. Nyerhet TRIPS tétjével függetlenül attól, hogy a PLAY vagy DOBÁS mellett dönt-e.

Kifizetések

BLIND

Kéz

Kifizetés

Royal flöss

500:1

Színsor

50:1

Négyes (póker)

10:1

Full

3:1

Szín

1,5:1

Sor

1:1

Hármas (drill) vagy gyengébb

Push

TRIPS

Kéz

Kifizetés

Royal flöss

50:1

Színsor

40:1

Négyes (póker)

30:1

Full

8:1

Szín

7:1

Sor

4:1

Hármas (drill) Three of a Kind

3:1

Az Ante kifizetése 1:1.
A Play kifizetése 1:1.

Az üzemzavar érvénytelenít minden kifizetést és játékot.

Megtérülés a játékosnak

Az optimális elméleti megtérülési arány a játékosnak  96,50%.

Tétek megtétele

A TÉTLIMITEK tábla az asztalon engedélyezett minimális és maximális tétek összegét mutatja.

A képernyőn is kap értesítést, ha az adott típusú téthez tartozó limitnél nagyobb tétet kísérel megtenni. Ha a minimum tétlimitnél alacsonyabb tétet tesz meg, a tét elutasításra kerül a fogadási idő elteltével. Ha több tétet tesz meg, és azoknak csak egy része van a minimum tétlimit alatt, akkor csak a limit alatti tétek kerülnek visszautasításra.

A játékban való részvételhez elegendő pénzzel kell rendelkeznie, amely fedezi a tétet. Aktuális EGYENLEGE a képernyőn látható.

A lámpák a következőket jelzik: Ön fogadhat (ZÖLD lámpa), hamarosan lejár a fogadási idő (SÁRGA lámpa), a fogadási idő lejárt (PIROS lámpa).

A ZSETONKIJELZŐ segítségével választhatja ki, hogy milyen értékű zsetont kíván tétként megtenni. Csak azon zsetoncímletek engedélyezettek, amelyeket fedez az egyenlege. A kijelző csak addig aktív és használható, amíg a fogadási idő nyitott (a zöld vagy a sárga lámpa világít). Ha a fogadási idő lejárt (piros lámpa), a zsetonkijelző kikapcsol, és nem lehet több zsetont kiválasztani.

A zseton kiválasztása után tegye meg tétjét az Ante feliratú asztal téthelyének, vagy a kívánt külön tét (ha elérhető) koppintásával (kattintásával). Minden alkalommal, amikor az asztal téthelyére kattint/koppint, a tét növekszik a kiválasztott zseton értékével.

MEGJEGYZÉS: Ne állítsa kis méretűre a böngészőt, és ne nyisson meg más fület a böngészőben, amíg a fogadási idő nyitott, ha már téteket helyezett el az asztalon. A készülék az ilyen műveletek esetén azt feltételezi, hogy Ön kilép a játékból, és a tétjeit elutasítja az adott körben.

A DUPLA (2x) gombbal gyorsan megduplázhatja a tétet. A gomb bármely tét elhelyezése után lesz aktív.
A DUPLA (2x) gombbal a maximális limit erejéig duplázhatja meg a tétet.

A tét csak egyszer duplázható meg.

Az ÚJRA gombbal ismét megteheti az előző körben megtett téte(ke)t.  

A MÉGSE gomb törli az utoljára elhelyezett tétet.   

A MÉGSE gombra többször kattintva/koppintva egyenként eltávolíthatja a téteket az elhelyezéshez képest fordított sorrendben. Ne feledje, hogy a téteket csak addig távolíthatja el, amíg a fogadási idő nyitott (a lámpa ZÖLD vagy SÁRGA).

A TELJES TÉT jelzés mutatja az aktuális játékban megtett összes tét összegét.

Döntéshozatal

A lapok kiosztása után megjelenik a kártyakombináció és a „HOZZON DÖNTÉST” ablak.

Választania kell az ANTE tét EMELÉS 4x vagy EMELÉS 3x vagy pedig a PASSZ lehetőség közül. Ha az EMELÉS 4x vagy EMELÉS 3x mellett dönt, az adott játékkörben nincs lehetősége további döntéshozatalra, és a megfelelő zsetonérték (ANTE 4x vagy ANTE 3x) kerül a PLAY téthelyre. Ha a PASSZ mellett dönt, az adott játékkörben lehetősége lesz további döntéseket hozni. Ha a gondolkodási idő lejárt, és Ön nem hozott döntést, akkor Ön automatikusan passzol. Az időkijelző az alábbi üzenetet jeleníti meg: AUTO PASSZ.

A három közös lap („Flop”) fel van fedve. Ha az előző lépésben a PASSZ mellett döntött, választhat az EMELÉS 2x vagy a PASSZ közül. Ha az EMELÉS 2x mellett dönt, az adott játékkörben nincs lehetősége további döntéshozatalra, és a megfelelő zseton érték (ANTE 2x) kerül a PLAY téthelyre. Ha a PASSZ mellett dönt, az adott játékkörben lehetősége lesz további döntéseket hozni. Ha a gondolkodási idő lejárt, és Ön nem hozott döntést, akkor Ön automatikusan passzol. Az időkijelző az alábbi üzenetet jeleníti meg: AUTO PASSZ.

Az utolsó két közös lap („Turn” és „River”) fel van fedve. Ha az előző lépésben a PASSZ mellett döntött, választhat az EMELÉS 1x és a DOBÁS között. Ha az EMELÉS 1x mellett dönt, a megfelelő zsetonérték kerül a PLAY téthelyre. Ha a DOBÁS mellett dönt, nem kerül sor a PLAY tét megtételére, és Ön elveszti ANTE és BLIND tétjeit.

Ha a gondolkodási idő lejárt, és nem hozott EMELÉS 1x vagy DOBÁS döntést, lapjai automatikusan bedobásra kerülnek, és Ön elveszti minden tétjét. Az időkijelző az alábbi üzenetet jeleníti meg: A LAPOK AUTO BEDOBÁSA MEGTÖRTÉNT.

Chat

A nagyításhoz vagy a csevegés ablak bezárásához ismét érintse meg a CHAT gombot.

A csevegés ablakának méretét módosíthatja, vagy bárhová áthelyezheti azt a képernyőn.                                

Játékszám

Minden játékot egy egyedi JÁTÉKSZÁM azonosít.  

Ez a szám azt az időt jeleníti meg, amikor a játék elkezdődik, GMT időzóna szerint óra:perc:másodperc formátumban. Ha egy konkrét játékkal kapcsolatban kívánja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, kérjük, hivatkozzon erre a számra (vagy készítsen képernyőfelvételt).

Hang  

A HANG gombbal a játék összes hangja és beszédhangja be- és kikapcsolható. Ha másik asztalt választ, automatikusan megszűnik a némítás.

Később módosíthatja ezeket a beállításokat a BEÁLLÍTÁSOK gombra kattintva, majd pedig a HANG lehetőséget választva.

Játéktörténet

Az ELŐZMÉNYEK gombbal megnyitható egy ablak, amely az összes Ön által játszott élő játékot és azok eredményeit mutatja.

Átnézheti korábbi játékait a következő megtekintésével:

 • SZÁMLA ELŐZMÉNYEI – Megmutatja a számla teljes előzményeit a dátumok, játékok, tétek és kifizetések felsorolásával. A legutóbb befejezett játék a lista tetején jelenik meg.
 • JÁTÉK ELŐZMÉNYEI – Megmutatja egy adott játékhoz tartozó előzményeket, ha megérinti a játékot a JÁTÉK oszlopban.

Beállítások

A BEÁLLÍTÁSOK gomb a felhasználó által módosítható beállítások menüjét indítja el.  

A kiválasztott beállítások azonnal alkalmazásra kerülnek, és a profilban kerülnek tárolásra. A tárolt beállítások automatikusan elindulnak, amikor egy készülékről bejelentkezik.

A beállítások módosításával megváltoztathatja a játék általános beállításait.
 

A beállítások a BEÁLLÍTÁSOK ablak fő fülei alatt vannak elrendezve:

ÁLTALÁNOS

 • Elrejtheti/megjelenítheti más játékosok csevegési üzeneteit
 • Engedélyezheti a kiegészítő KÜLÖN TÉTEKET.

VIDEO

A video minősége automatikusan kerül beállításra, de manuálisan is módosíthatja azt az adott adatfolyam kiválasztásával.

HANG

Az OSZTÓ HANGJÁT és a JÁTÉK HANGOT elnémíthatja/bekapcsolhatja, és beállíthatja relatív hangerejüket.  

Letétek és nyeremények

A képernyő bal alsó részén található KASSZA gomb a kassza/bank ablakot hívja elő a letételhelyezéshez és a nyeremények lehívásához.

Hibakezelés  

Ha hiba lép fel a játékban, a játék rendszerében vagy a játék menetében, a játék ideiglenesen megáll, amíg az osztó értesíti a műszakvezetőt. A Chaten vagy a képernyőn előugró üzeneten keresztül értesítjük Önt és más játékosokat arról, hogy a hiba kivizsgálás alatt van. Ha a műszakvezető azonnal el tudja hárítani a hibát, a játék normálisan folytatódik. Ha az azonnali javítás nem lehetséges, a játék törlésre kerül, és a játékban résztvevő összes játékos visszakapja a kezdeti tétet.

További játékok  

Az TEREM gomb (ha van) bármikor, bármely játékból kiválasztható.    

Segítségével egyszerűen átülhet másik asztalhoz, vagy választhat másik élő játékot. Ettől az asztaltól addig nem léptetjük ki, amíg ténylegesen ki nem választotta az új asztalt, amihez beül. Az TEREM menüben más játékokat böngészhet, miközben aktuális asztalánál játszik.

Többjátékos játék (ha elérhető)  

Ha szereti a véget nem érő akciót, akkor egyszerre akár 4 különböző játékasztalhoz is csatlakozhat, és mindet megtekintheti ugyanabban a böngészőablakban!
Miután csatlakozott legalább egy játékasztalhoz, kattintson a TEREM gombra. A teremben vagy a játékban kattintson az adott asztalhoz tartozó +ASZTAL gombra, hogy csatlakozzon hozzá. (Előfordulhat, hogy bizonyos asztalok nem érhetők el a többjátékos játékhoz, és ezért nem jelenik meg a +ASZTAL gomb.)

Miután több asztalhoz csatlakozott, átméretezheti a teljes böngészőablakot, de az egyes játékablakok méretét nem tudja módosítani.
Bármelyik asztalt elhagyhatja anélkül, hogy az befolyásolná jelenlétét a többi asztalon. Az asztal elhagyásához kattintson az X gombra.
Fontos tudni:

 • Az asztal elhagyásához használható X gomb nem érhető el, amikor az asztal teljes képernyős módban van.
 • Automatikusan elhagyja az asztalt, ha ugyanazon asztalhoz egy másik eszközön/böngészőn keresztül csatlakozik.
 • Ha a +ASZTAL gomb helyett közvetlenül az asztal ikonjára kattint, akkor csupán az asztalok között vált, és nem a kiválasztott asztalhoz csatlakozik a már korábban csatlakoztatott asztal mellett.

Azt javasoljuk, hogy annyi asztalhoz csatlakozzon, amennyi a képernyőn kényelmesen elfér, hogy szándéka szerint pontosan tudja megtenni a téteket.

Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűkkel gyorsan végrehajthatja a játék hasznos műveleteit.

GOMB

FUNKCIÓ

Számgombok 1-6

A kívánt zseton kiválasztása a zsetonok közül. Az 1-es a bal oldali legszélső, legkisebb értékű zsetonra, a 6-os pedig a jobb oldali legszélső, legnagyobb értékű zsetonra vonatkozik.

SZÓKÖZ

A legutóbbi tét megismétlése. Kattintson a SZÓKÖZ gombra ismét a tét duplázásához.

CTRL+Z (CMD+Z)

Az utolsó tét törlése.

DELETE

Az utolsó tét törlése. Tartsa lenyomva a DELETE (Törlés) gombot 3 másodpercig az összes tét törléséhez.

ESC

Az ESC gomb az alábbiakra használható:

 • Kilépés a teljes képernyős módból,
 • Egy megnyitott felugró ablak bezárása (előzmények, súgó, beállítások stb.),
 • Az TEREM megnyitása.

Utolsó módosítás dátuma: 2018. 11. 28.